Det kan være lidt af en kunst af finde en parkeringsplads i Skanderborg midtby. Foto: Claus Sonne

Det kan være lidt af en kunst af finde en parkeringsplads i Skanderborg midtby. Foto: Claus Sonne

Er p-hus og shuttlebusser løsningen i Skanderborg Midtby?

Med mange nye byggeprojekter i støbeskeen, der alle tilsyneladende kommer på samme tid, skal der gøres en ekstra indsats for at løse midtbyens parkeringsproblemer, mener Find Løkkebøe

Find Lykkebøe, Adelgade 60 A, 3.th., 8660 Skanderborg

Skanderborg Midtby er under rivende udvikling og de kommende år står i forandringernes navn. Lad os bare nævne: Det nye søbad. Omlægningen af Adelgade. Udbygning af Kulturhuset. Haurumhus. Rådhusgaarden. Munkegaarden. Kvickly-projekt. Ovengaden (Pilgrim). Boligforeningens byggeri ved Søtoften. Byggeriet på det gamle Sygehusareal. Lille Nyhavn. Muligt projekt bag EDC/Kemp og Lauritzen. Byggeri på Møllegade overfor Møllehjørnet.

Alle initiativer, som betyder mange nye mennesker i bymidten og dermed forøgede krav til parkerings-pladser. Alle sammen skønne og visionære muligheder for Skanderborg Bymidte og Midtbyens handelsliv. Og alle nye initiativer, som byder på ændrede rutiner, tung kørsel og trafikomlægninger og dermed nye parkeringsforhold og parkeringsvaner.

Tilsyneladende kommer de næsten alle sammen nærmest på een gang.

Efter deltagelse i Borgermødet vedrørende P-forhold i Kulturhuset, kunne man nærmest få den opfattelse, at parkeringsproblemerne IKKE er prioriteret ret højt - nærmest lagt i skuffen under "lad os nu se" - hvilket efter vor opfattelse er nærmest en katastrofe. Parkeringsproblemer - som også flere på borgermødet gav højlydt udtryk for - bør prioriteres højest på listen over nødvendige opgaver.

Indfør shuttlebus og byg et P-hus

For at lette presset både på trafikforhold og klimaforhold burde en anden ide nyde væsentligt fremme og ikke skubbes ind under "jamen det koster jo penge". Det er indsættelse af gratis shuttlebusser mellem banegården og centrum og gerne med inddragelse af Højvangen (uddannelsesområdet). Det ville lette på klimaforhold, parkeringsproblemer, trafikale trængsler med store busser.

Centrumpladsen kunne jo nemt være bagved Dagmarcentret på Stændertorvet, hvilket ville give nem adgang for gående til shopping-området og handelsgaden i øvrigt ligesom det ville kunne give Dagmarcentret et løft. Det, man sparer ved den ordinære busdrift, kunne så i stedet gelejdes over til gratisbusserne, som så ovenkøbet er væsentligt mere miljøvenlige.

På mødet kom det frem, at udnyttelsen af parkeringspladserne i Skanderborg set over et døgn er ca. 50 procent, så alt andet lige burde det ikke være svært at finde p-mulighed. Der er imidlertid det problem i dagtimerne, at de tre største p-arealer ikke er på kommunale hænder, men privatejet (Bloms, Kvickly, Løvbjerg).

Kommunen må prioritere

Den kommende tid betyder større p-behov grundet udvidelse af Kulturhus, Søbad m.v. og stiller derfor store krav til aktivitetsnære p-pladser, hvorfor det igangtænkte P-hus på pladsen i Møllegade, som ligger i direkte forlængelse af Kulturaksen (fra søen, over kulturhus, kulturtorv, OLK-krydset-OLK-strædet til den nye rundkørsel), vil være et nødvendigt og påkrævet investeringsbehov, som bør nyde mest muligt fremme.

Løsningen af p-problemerne i Midtbyen bør komme før alle de mange nye aktiviteter, hvilket muliggør for handlende og besøgende at det er en god og positiv oplevelse at besøge Skanderborg Bymidte.

Så kære Byråd: Gør nu ikke den traditionelle fejl med holdningen "lad os nu se". Lad problemet med p-forholdene blive løst allerførst - det vil være politisk mod og visionært fremsyn til gavn og glæde for Skanderborg i mange år fremover. Byg P-huset og indsæt shuttlebusserne.

Publiceret 06 August 2019 14:00