Debat: DF ønsker bedre normeringer på kommunens plejecentre

Af
Martin Frausing Poulsen,

John Haarup Laursen og

Kjeld Jensen, byrådsmedlemmer for Dansk Folkeparti i Skanderborg

Med udgangen af januar måned var mindst 34 personer omkommet ved brande i Danmark på plejehjem siden 2014. Derfor er det helt naturligt, at Skanderborg Kommune valgte at følge henstillingen fra den daværende Trafik-, Bygge- og Boligminister om, at Skanderborg kommunen skulle gennemgå de relevante bygninger.

Skanderborg Kommune har haft det rådgivende firma MOE til at gennemgå kommunens ejendomme, og det afdækkede desværre fem steder, hvor der er ”mangler” i forhold til det brandmæssige.

I den sammenhæng er den menneskelige faktor ikke en ikke uvæsentlig faktor. Dansk Folkeparti spurgte derfor den 18. maj ind til, hvor mange vagter/medarbejdere, der er på de lokale plejecentre om natten. Tallene er rystende læsning;

Tjørnehaven (45 plejeboliger) har 2 nattevagter

Bøgehaven (10 plejeboliger) har 1 nattevagt

Søndervang (20 plejeboliger) har 1 nattevagt

Dagmargården (54 plejeboliger) har 2 nattevagter

En så dårlig normering er ikke kun dårlig over for plejecentrenes beboere, men også over for den/de få ansatte, der alene står med ansvaret om natten

Møllehjørnet (36 plejeboliger) har 1 nattevagt

Kildegaarden (66 plejeboliger) har 2 nattevagter

Ryvang (38 plejeboliger) har 2 nattevagter – hvoraf den ene er udekørende

Søkilde (35 plejeboliger) har 2 nattevagter

Dalbogaard (10 plejeboliger) har 1 nattevagt

Er alle plejeboliger udlejet, svarer det til godt 314 beboere, der skal passes af 14 nattevagter. Hver nattevagt har således ansvaret for omkring 22 beboere – ikke kun som plejer, men også som brandvagt.

Dansk Folkeparti har også spurgt ind til brandmyndighedernes kommentarer om natbemandingen. Deres opmærksomhed går på, om der er en nattevagt, der har ”brandvagten”. Det vil være en kamp om ord, om der er en dedikeret ”brandvagt” på de plejecentre, hvor der kun er 1 medarbejder på arbejde om natten.

En så dårlig normering er ikke kun dårlig over for plejecentrenes beboere, men også over for den/de få ansatte, der alene står med ansvaret om natten. Natnormeringen på plejehjemmene er ikke alene en skamplet, men også en medvirkende årsag til, at vores medarbejdere på området er virkelig hårdt pressede.

I Dansk Folkeparti håber vi på, at de øvrige partier ved årets budgetforhandlinger vil være med til at sikre bedre normeringer på kommunens plejecentre, både i dagtimerne og om natten – det skylder Byrådet beboerne og de ansatte.

Publiceret 01 July 2019 19:30