For at komme ud på Ladegårdsbakken skal personbilen på Solgårdsvej køre 1,1 km - altså væsentligt mindre end brugeren af vejen gennem Vestermølle skal køre, hvis vejen lukkes, påpeger Foreningen Vestermølle.

For at komme ud på Ladegårdsbakken skal personbilen på Solgårdsvej køre 1,1 km - altså væsentligt mindre end brugeren af vejen gennem Vestermølle skal køre, hvis vejen lukkes, påpeger Foreningen Vestermølle.

Debat:

Vestermølle beklager, at en familie vil få 650 meter længere til Skanderborg

En gårdsplads, der også er et torv og mange gange en skolegård, bør ikke gennemskæres af en landvej, mener Foreningen Vestermølle

Af
Poul Kirk Andersen

Regnbuevænget 7

og Jørgen Lund Christiansen

Alléen 52

på vegne af Foreningen Vestermølle

Jytte Kjær, Oddervej 100, som har direkte udkørsel til landevej, støtter i et indlæg i Uge-Bladet uge 28 protesterne fra de to Vestermølle-nabofamilier, som – det erkendes – vil blive berørt af en nedlæggelse af vejen gennem Vestermølles gård. Den familie, der vil blive hårdest ramt, vil få 650 meter længere til Skanderborg.

Kunne man ikke nøjes med at lukke vejen på markedsdage samt ved lystfisker- og sejlerstævner samt på Æble-søndag og ved Ø-hop? Jo, men hvad så med de dage, hvor cirka 40 skoleklasser, et antal gymnasieklasser og børnehaver er her, og gårdspladsen er en skolegård?

Hvad med de flere snese dage med besøg af busselskaber, ofte med ældre medborgere, der bruger rollator eller er i kørestol? Hvad med Vestermølles egne børn, som hver uge har udendørs gruppe-aktiviteter udenfor? Hvad med sikkerheden for de børn, der løber fra mors og fars bord i restauranten til springvandet og retur?

Vil politiet mon bruge ressourcer på et trecifret antal lukninger i løbet af året?

Ladegårdsbakken som eksempel

For et par år siden lukkede kommunen udkørsel fra Solgårdsvej til Ladegårdsbakken. Mange familier må i dag op omkring Peugeot og køre 1,1 km. længere for at komme til byen. Da Bakken for nogle år siden blev ensrettet, fik en del skanderborgere 700 meter længere til Horsens. Den slags løsninger laves til glæde for legende børn og/eller af hensyn til generel trafiksikkerhed.

Men Vestermølle er her nu engang – ligesom Kronborg, der nok heller ikke havde fået byggetilladelse i dag

Det gode ved Jytte Kjærs åbne brev til kommunen er, at hun anerkender byrådets suveræne ret til at træffe beslutning om nedlæggelse af vejen frem til skel mod nabo. Tak for det, og tak til landinspektør Hans Faarup for at have udredt juraen, så det nu står fast.

Jytte Kjær beklager, der er åbnet en restaurant på Vestermølle. Det er lidt sent. Her har været spise- og udskænkningssted tilbage i 1800-årene, og indtil 1990 var her også et aktivt landbrug, som spærrede vejen gennem gården, når der skulle forkes hø og halm ind på lofterne over møllehuset.

I 1940 blev Oddervej lagt uden om Vestermølle, hvorefter besøgende til restauranten samt de mange grupper, som kom for at se Markus Hansens mønsterlandbrug, kunne slippe for farlige trafiksituationer. Det nød skoleudflugter, husmor-, landbo- og fagforeninger på udflugt også godt af, hvad enten de kom ad landevejen eller med en af de to turistbåde, som Molbeck besejlede Vestermølle med mange gange dagligt. Vejomlægningen var også til glæde for gæster på keglebanen i haven og danseaftener i Riddersalen.

Vestermølle og Kronborg bliver nok liggende

Jytte Kjær har ret i, at byggeri af Vestermølle på åben mark ned mod søen næppe ville blive tilladt i dag. Men Vestermølle er her nu engang – ligesom Kronborg, der nok heller ikke havde fået byggetilladelse i dag. Og dog!

Ved Kalø Vig rages Slotskroen ned for at give plads til et 1.500 kvm. stort, hypermoderne info-center lige ned til vandet. Også Skanderborg Kulturhus er sønært. Da det blev bygget, var protesterne langt voldsommere end Jytte Kjærs.

Gik spidsrod

Ved indvielsen måtte gæsterne gå spidsrod gennem en sluse af ældre medborgere i kørestole ført af plejehjemspersonale, som råbte 'skam jer' til de festklædte gæster. Til trods for at kommunen var i færd med et øge antallet af plejehjemspladser, skulle 'kulturfråseriet' have forargelse med på vejen – til stor glæde for de fremmødte TV- og øvrige mediefolk.

Byrådet stod fast og byggede Kulturhuset trods mørkemænds vrede. Det kvitterede en taler ved indvielsen for med gode ord til byrådet: Der har, trods protester, været handlekraftige politikere før jer. Glæd jer over, at ingen i dag husker dem, der var imod bygning af Akropolis.

Hvad med sikkerheden for de børn, der løber fra mors og fars bord i restauranten til springvandet og retur?

Både Kulturhuset og Vestermølle er, også af skiftende byråd, blevet betegnet som kulturelle fyrtårne, der bidrager til, at Skanderborg er værd at besøge og flytte til. Ligesom Kulturhuset løbende udbygges, må der også være rum for ny tiltag på Vestermølle. Der arbejdes forsat i samspil med kommunen på at få Munkekroen genopført her.

En gårdsplads, der også er et torv og mange gange en skolegård, bør ikke gennemskæres af en landvej. Vi beklager, at sikkerhed og rum til afvikling af events påfører en nabofamilie en halv så lang ekstra vej til Skanderborg, som rigtig mange familier ved Ladegårdsbakken har fået, men fastholder ønsket om, at byrådet træffer den beslutning, det har lovhjemmel til.

Publiceret 28 June 2019 17:00