Debat:

Hvis timemodellen bliver gennemført, reduceres Skanderborg Station til et trinbræt

Byrådsmedlem Jens Erik Sørensen (V) frygter for den nye regerings ageren

Jens Erik Sørensen, byrådsmedlem (V) i Skanderborg

Time modellens genopståen og den mulige indflydelse for fremtidens Skanderborg Station.

Juni 2017 besluttede byrådet at igangsætte helhedsplanlægning for Skanderborg Station, parkeringsmuligheder og tilhørende byrum. Et par af de vigtigste indsatsområder var:

"Dette for at sikre og forbedre områdets funktionalitet som trafikalt knudepunkt således, at stationen imødekommer fremtidige statslige beslutninger om togdriften i Østjylland.”

Et andet væsentligt argument var:

”Skanderborg Station har et særligt potentiale som trafikalt knudepunkt, og er af DSB udpeget som én af tre stationer i Danmark med et særligt udviklingspotentiale. DSB har i sin analyse identificeret, at der i fremtiden vil være et øget parkeringsbehov (ca. 200 pladser ekstra) ved Skanderborg Station.”

I valgkampen frem mod folketingsvalget grundlovsdag, har de partier, som peger på Mette Frederiksen som statsminister, alle fremført, at timemodellen igen skal fremmes, idet der nu er et flertal uden DF.

Hvis timemodellen bliver gennemført, reduceres Skanderborg Station til et trinbræt, og behov for udvikling skal ændres til en afviklingsplan.

De partier i byrådet, hvis partifæller i folketinget, der vil fremme time modellen, må derfor rette henvendelse til deres folketingsgrupper, og stille krav om en hurtig og gældende beslutning, hvad angår time modellens gennemførelse.

Det nye flertal i folketinget skal også tage hensyn til, alle de berørte grundejere, som er låst fast i en ukendt tidshorisont, hvad angår deres mulighed for køb og salg af ejendomme, som berøres af linjeføringen. De har allerede nu ventet på en afgørelse i snart syv år.

Venstre ønsker derfor byrådets opbakning til, at arbejdet i Skanderborg Kommune, med helhedsplanen stilles i bero, indtil der ligger en bindende folketingsbeslutning, om timemodellen skal fremmes eller forkastes.

Publiceret 27 June 2019 15:00