Tilfredsheden med praktisk hjælp, f.eks. rengøring, er 4,1 for borgere i plejebolig, men kun 3,6 for modtagere af hjemmehjælp. Modelfoto

Tilfredsheden med praktisk hjælp, f.eks. rengøring, er 4,1 for borgere i plejebolig, men kun 3,6 for modtagere af hjemmehjælp. Modelfoto

Debat:

Hjælp til at opsøge ensomme ældre må ikke spares væk

Der gøres rigtig meget, men nogle ældre er ikke med i fællesskabet, mener læserbrevsskribenterne

Af formand og næstformand for Skanderborg Seniorråd Kristian Skovhus og Karl-Erik Jørgensen

Ældre Det er velkendt, at ældre, ikke mindst mænd, er i risiko for at blive ensomme og måske glemte, når de mister en livsledsager. Overskuddet og initiativet rækker ikke altid til selv at opsøge fællesskabet.

Mange gør rigtig meget for at hjælpe: Røde Kors, Ældre Sagen, aktivitetsrådene og andre gør et stort stykke arbejde med et varieret tilbud til aktiviteter for at få de ældre til at deltage i fællesskabet. Det samme gør plejedistrikterne, som etablerer mange gode arrangementer som høstfest, julearrangementer og månedlige spisninger med videre. Centrene har også en række tilbud med træning, fredagsbar og så videre.

Men, for der er et stort men, alle disse aktiviteter kræver, at den ældre har energien i behold til selv at tage initiativet. Nogle ældre har ikke længere denne energi. Det kan skyldes mange ting som sorg, svækkelse og tomhed, der glider over i passiv ensomhed.

Skanderborg Kommune har to medarbejdere, som opsøger ensomme ældre med tilbud om at hjælpe dem videre. Det er et vigtigt tilbud, som betales via værdighedsmidlerne. Seniorrådet har imidlertid bemærket, at der i det indledende arbejde med Budget 2020 lægges op til at spare én af de to opsøgende medarbejdere væk. Det, mener vi, er en forkert prioritering. Derfor anbefaler Seniorrådet, at kommunen også i de kommende år fastholder to opsøgende medarbejdere til at afhjælpe ensomhed.

Pengene er der

Seniorrådet har gennem 2019 haft fokus på bekæmpelse af ensomhed blandt de svage ældre. Vi har lyttet til de erfaringer, der allerede er gjort. Som næste skridt vil Seniorrådet på et kommende møde sætter fokus på 'bekæmpelse af ensomhed' ved at invitere repræsentanter fra Røde Kors, Ældre Sagen, aktivitetsrådene og Faglige Seniorer til en afklarende drøftelse af, hvor og hvordan vi skal sætte ind for at hjælpe de svageste ældre.

Denne indsats kan ikke løses ved at invitere til et eller andet arrangement via medier eller ved at lave et tilbud, som de svageste selv skal finde frem til. Tværtimod vil der ofte være behov for en direkte personlig opsøgning og støtte for at "få de sidste ensomme med."

Skanderborg Kommunes Byråd arbejder på en udviklingsstrategi kaldet 'En kommune hvor alle er med'. Det betyder naturligvis også, at der skal gøres en ekstra indsats for at få de ensomme ældre med, som af den ene eller anden grund ikke selv kan tage initiativet.

Publiceret 26 June 2019 14:00