Børn fra Bakkeskolen på besøg på Vestermølle. Privatfoto

Børn fra Bakkeskolen på besøg på Vestermølle. Privatfoto

Debat:

Det er byrådets klare ret at nedlægge vejen gennem gården på Vestermølle

Vi frivillige har gang på gang oplevet situationer, der kunne være gået helt galt. Én eller anden dag sker ulykken, skriver læserbrevsskribent om trafikforholdene på Vestermølle

Svend Skytte, Bojsenvej 17, Skanderborg

Som en af Vestermølles 200 frivillige, der driver oplevelses- og kulturcentret, tilbringer jeg hver uge mange timer i møllemuseet.

Museets ind- og udgang ligger lige ud til den asfalterede landevej, der går gennem Vestermølles gårdsplads, som gang på gang er et torv, en markedsplads eller en skolegård.

Gang på gang hører vi frivillige, at vi yder en kæmpe indsats til gavn for både by og kommune. Hvis det ikke blot er tomme ord, så må byrådet få truffet beslutning om nedlæggelse af vejen

Her færdes hen over året 125.000 gæster, heriblandt tusinder af legende børn. Mens dette skrives, har en skole netop meldt sin ankomst med tre fjerdeklasser til en undervisningsdag.

Som UgeBladet skrev 4. juni, vil naboerne til det sidste kæmpe imod en nedlæggelse af vejen. deres udlægning af situationen som ufarlig kan jeg ikke genkende. Vi frivillige har gang på gang oplevet situationer, der kunne være gået helt galt. Én eller anden dag sker ulykken. Ansvaret herfor vil ikke blot være ulykkesbilstiens, men også ligge hos de personer, der med en enkel beslutning kunne have hindret den.

Ikke blot børn er i farezonen. Som naboen sagde, da han havde foretræde for byrådet, sker det også, at busser kommer med ældre medborgere, heraf – som det lød – ”mange med rollatorer, der jo ikke just er verdens hurtigste køretøj”. Både legende børn og ældre medborgere med rollatorer oplever torv og en skolegård.

Ikke vejsag, men ejers-sag

På Vestermølle forstår vi ikke, at det er udvalg for Plan og Miljø, der skal drøfte sagen. Det er ikke et vejforhold.

Det er en ejersag, og ejer er kommunen ved byrådet. Her – og kun her – ligger kompetencen. Skal sagen udvalgsbehandles før beslutning, må det da være i Kulturudvalget, som er Vestermølles løbende kontakt til kommunen.

Foreningerne på Vestermølle er langtidsforpagtere af kulturcentret. Det er os, der kender forholdene i det daglige. Jeg håber, det også betyder noget. Sagen gælder rimelige – og sikre – forhold for tusinder af mennesker og dermed for Vestermølles udfoldelsesmuligheder.

Gang på gang hører vi frivillige, at vi yder en kæmpe indsats til gavn for både by og kommune. Hvis det ikke blot er tomme ord, så må byrådet få truffet beslutning om nedlæggelse af vejen. Efter landinspektør Hans Faarups indlæg for byrådet står det jo klippefast, at der ikke er juridiske hindringer herfor.

Publiceret 11 June 2019 11:07