Hanne Majgaard.

Hanne Majgaard.

Debat: Byrådet må gå sammen om at prioritere hårdt

Byrødderne skal blive bedre til at prioriterer og udarbejde realistiske budgetter, der afspejler virkelighedens verden, mener byrod Hanne Majgaard (V)

Af
Hanne Majgaard (V)

byrådsmedlem i Skanderborg

Det er en kendt sag, at Skanderborg Kommune - som mange andre kommuner - er økonomisk udfordret på skoler, daginstitutioner, plejehjem og andre sociale områder.

Jeg mener derfor, det er på høje tid, vi bliver bedre til at prioriterer og udarbejde realistiske budgetter, der afspejler virkelighedens verden.

Der bliver for eksempel flere ældre, og pasningsbehovet stiger samtidig med, at presset på de varme hænder øges. Så burde det jo være indlysende, at budgetterne skal tilpasses behovet i stedet for nedskæringer af plejehjemspladser.

Antallet af børn stiger også meget i disse år med stigende pladsbehov til følge, og udfordringerne gælder også for handicap og psykiatriområderne, der har været udsat for store besparelser.

Det er på høje tid, vi bliver bedre til at prioriterer og udarbejde realistiske budgetter, der afspejler virkelighedens verden

Vi er jo ikke nogen fattig kommune, og jeg vil gerne opfordre til, at vi sammen - på tværs af partierne i byrådet - tager fat på at løse udfordringerne, og finder de nødvendige midler. Vi bliver nødt til, i en periode, at prioritere de nævnte områder op og dermed andre områder ned.

Færre dyre konsulenterfirmaer og arkitekter

Jeg foreslår, at vi begrænser anvendelse af dyre konsulenterfirmaer og arkitekter, og at vi prioriterer de levende, før vi går i gang med fortidsminder som Øm Kloster og andre prestigeprojekter.

Så kære kollegaer i byrådet, lad os nu tage skeen i den anden hånd. Det vil blive til stor glæde for borgerne, at de ved de kan regne med os

Alle (nyere) sten bør vendes og ingenting bør være helligt. F.eks. revurdering af projekter, og gerne 10 procent besparelse på administrationen over et passende tidsrum.

Lad os spørge os selv, hvorfor antallet af lederstillinger i kommunen er steget kraftigt de senere år. Jeg er overbevist om, at der er meget, der kan forenkles og styres væsentlig bedre økonomisk.

Så kære kollegaer i byrådet, lad os nu tage skeen i den anden hånd. Det vil blive til stor glæde for borgerne, at de ved de kan regne med os.

Når vi har fået løst de væsentlige udfordringer, har jeg intet imod at bruge penge på kultur og andre områder.

Hvis vi tænker ligesom i de fleste i private hjem, bruger vi ikke mere, end vi tjener, og vi prioriterer det væsentligste for hele familien. Det samme kan vi jo gøre i kommunen, bare vi bruger den sunde fornuft.

Publiceret 01 June 2019 17:00