"Vil vi fastholde det nuværende forhold mellem antal ældre +85 år og antal plejeboliger, har vi behov for 162 pladser i den vestlige del af kommunen i 2030 og hele 230 pladser i 2036," siger Anders Rosenstand Laugesen fra Venstre. Arkivfoto

Debat: Akut behov for flere plejehjemspladser

Skanderborg er alt for sent ude med at sikre den nødvendige kapacitet på pleje- og ældreboligområdet, mener Venstres Anders Rosenstand Laugesen

Af
Anders Rosenstand Laugesen (V)

fmd. for Socialudvalget og Morten Møller (V)

formand i Galten, Låsby og Ry

Ældreområdet Vores kommune har en stor udfordring: Plejehjemmene er fyldt op, så plejebolig-krævende borgere ikke længere kan få en bolig nær deres hjem. Kommunens samlede mængde plejeboliger står til at falde, mens antallet af plejekrævende ældre er voldsomt stigende, og vi politikere får vished for, at vi har forventet os alt for meget af den såkaldte sunde aldring.

Ifølge kommunens officielle prognose fordobles antallet af borgere i alderen +85 om ti år og tredobles i 2036. Antallet af 75-84-årige forventes at stige med 58 pct. hen imod 2030. Som ÆldreSagens lokalformand i Ry, Børge Møller, er vi alvorligt bekymrede for den manglende politiske fokus på ovenstående problemer. Skanderborg er alt for sent ude med at sikre den nødvendige kapacitet på pleje- og ældreboligområdet.

Brug for 162 pladser i vest

I dette indlæg forholder vi os til problemerne i kommunens vestlige ende, hvor byrådet står over for en række vigtige beslutninger om potentielle lukninger af plejehjem. Men vi får lignende problemer i Galten, Hørning og Skanderborg. Kommunen har 97 plejeboliger i dette område. Under den nuværende politik har vi kun 84 pladser efter årsskiftet, og med borgmesterens seneste og overraskende udmelding om Søndervangs fremtid er der overhængende fare for, at vi kan miste 17 pladser i Låsby. Det hænger slet ikke sammen. Vil vi fastholde det nuværende forhold mellem antal ældre +85 år og antal plejeboliger, har vi behov for 162 pladser i den vestlige del af kommunen i 2030 og hele 230 pladser i 2036.

Hvad så med den sunde aldring? For det første er den overvurderet; gennemsnitsbrugeren af hjemmeplejen bliver yngre i visse områder. Flere får demens. Men hvis vi alligevel indlægger én pct. sund aldring (fald i efterspørgslen på plejeboliger) om året, vil behovet for plejeboliger være 145/194 i henholdsvis 2030/2036. Det er altså helt skævt at mindske antallet af plejehjemspladser nu. Tilmed er det ekstremt bekosteligt bl.a. pga. gæld i bygningerne. Derfor vil Venstre bevare Søkilde og Dalbogård plejehjem, så der er plejeboliger nok, når behovet er der, også i Låsby.

Publiceret 28 May 2019 17:00