Linen ved Kulturhuset.

Linen ved Kulturhuset.

Debat: 'Dræbersneglen' ved Kulturhuset er katten i sækken

Preben Sønderskov-Rasmussen er ikke imponeret, for nu at sige det mildt, over det store kunstværk Linen ved Kulturhuset

Preben Sønderskov-RasmussenNæsset 18, Skanderborg

Det står der endnu på tyvende år, kunstværket på Kulturhustorvet, officielt kaldet Linen, i folkemunde dog mest kaldet søslangen eller dræbersneglen.

Dengang, for 20 år siden, så alle frem til en ny, brusende vandkunst. For sådan en skulle det være.

Det skulle vise sig, at vi købte 'katten i sækken'

Der var indsamling i forskellige former blandt byens beboere – styret af navnkundige bedsteborgere. Der var fondraising og inddragelse af Staten Kunstfond.

Da pengene og beslutningerne var på plads, blev der nedsat et udvalg af kyndige og velmenende personer, der besluttede sig til at pege på kunstneren Eva Koch som den, der skulle indfri vore drømme.

Men det skulle vise sig, at vi købte 'katten i sækken'.

Blæst generer

Eva Koch havde forestillet sig en søslange, der bugter sig over torvet, ned af skrænten og ud i søen – og det lyder jo som en god ide. Vandet i vandkunsten skulle så bestå i, at den store kolos, der er slangens største element, skulle overbruses fra begge ender med vandstråler, og at vandet så skulle bølge ned af siderne. Det lyder også godt.

Nu er der bare det ved det, at det blæser meget i Danmark, ikke mindst i Skanderborg og på Kulturtorvet. Det havde ingen tænkt nærmere over. Så i stedet for lifligt drivende vand, blev det i stedet til drilske og ukontrollable stråler, der underminerede torvets fliser og oversprøjtede bedstemødre og deres børnebørn.

Det var jo ikke så godt.

En vandkunst uden vand

Der var stor opstandelse, og mangt og meget blev gjort for at udbedre miseren. Men intet hjalp. Vi havde fået en vandkunst uden vand.

Det er mit indtryk, at et stort flertal af byens borgere har været og er godt trætte af makværket, der efter min mening skal fjernes

Monstrummet er nok imponerende, men bestemt ikke smukt. Det opdeler torvet på uhensigtsmæssig måde og står i vejen for mange aktiviteter, og i hver fald for en rigtig vandkunst.

For at råde bod på det hele har man så for en halv snes år siden placeret et soppebassin midt i ”linen”. Det virker nærmest ynkeligt, og det gør i hvert fald ikke værket til en vandkunst, heller ikke selv om endnu en kendt kunstner har været inde i billedet.

Det er mit indtryk, at et stort flertal af byens borgere har været og er godt trætte af makværket, der efter min mening skal fjernes. De fleste har vel resigneret efter tidligere nytteløse beklagelser. Men det giver anledning til nye overvejelser, når der nu aktuelt skal arbejdes med Adelgade og Kulturhusets sønære omgivelser.

Grotesk

Jeg har godt nok hørt om de omfattende genvordigheder, der følger med opfyldelse af mit ønske. Vi kan med indfølelse følge bestræbelserne på at få flyttet Vanddragen fra Store Torv i Aarhus.

Det forlyder, at i vores og lignende tilfælde har kunstneren og Statens Kunstfond absolut vetoret, hvis man vil ændre på, nedlægge eller flytte kunstværket. Det lyder helt grotesk, og jeg er for naiv til at tro på det.

Der er passende muligheder for at genplacere 'slangen'. Jeg har et par forslag, hvis det skulle komme dertil.

Publiceret 16 May 2019 14:30