Dalbogård.

Dalbogård.

Debat: Dalbogård: Enten eller – eller?

Der er brug for flere plejepladser i Ry, mener gruppen for bevarelse af Dalbogård

Søren Blaabjerg Poulsen, Gruppen for bevarelse af Dalbogård

Når formanden og næstformanden for Seniorrådet udtaler, at man skal holde fast i plejeboligplanen, som blev vedtaget i 2015, fremgår det ikke, at de udtaler sig på egne vegne og ikke på vegne af et enigt seniorråd. Det er nemlig ikke alle i Seniorrådet, der deler deres holdning.

Det er ikke nødvendigvis forfatterne, der er skyld i denne misforståelse. Det kan være medierne der har antaget, at det kom fra Seniorrådet.

Jo - det er nok rigtigt, at det nye plejecenter i Ry på mange måder er bedre gearet til fremtiden. Hvis ikke har en masse mennesker sovet i timen, da nogle af plejehjemmene i kommunen er af ældre dato, og jeg ved at man i kommunen ser på hvad andre gør, og tager hensyn til erfaringer på området.

Men det er ikke nødvendigvis beboernes ønsker at komme i moderne omgivelser måske snarere administrationens og kommunens ønske om effektivisering.

Det bliver fremlagt som enten eller, men hvorfor ikke bygge nyt i det omfang der er råd, og beholde det gamle i det omfang der er behov? For sikkert er det, at kommunen ikke har råd til at bygge nye plejeboliger, i det antal der er behov for.

Og man kan vel ikke stædigt fastholde fortidens beslutninger, hvis man får ny viden om, at de faktiske forhold er ændrede.

Ifølge kommunens egne tal forventes en fordobling af demente indenfor de næste 20 år, svarende til 40 flere pr. år. Med andre ord kan der blive behov for 40 nye pladser på plejehjemmene om året, og allerede nu – inden man nedlægger pladser, er der ved at være fyldt op.

Publiceret 15 May 2019 13:00