Dalbogård.

Dalbogård.

Debat: Hold fast i Plejeboligplanen

Seniorrådet anbefaler stærkt, at Plejeboligplanen i sin helhed lægges til grund for en passende visionær debat om fremtidens plejeboliger

Kristian Skovhus og Karl-Erik Jørgensen, formand og næstformand for Seniorrådet

Flere lokale debattører har kastet sig ud i en debat om at ændre eller helt undsige dele af plejeboligplanen for Skanderborg Kommune. Som repræsentanter for Seniorrådet synes vi, at det er ærgerligt, idet vi mener, at Plejeboligplanen udgør en visionær helhedsplan til gavn og glæde for alle, der får brug for at bo eller arbejde i en plejebolig, og for de mange borgere, der vil drage nytte af en lang række faciliteter i plejecentrene.

Om nogle måneder ser vi det første resultat af den visionære plejeboligplan, som det tidligere byråd vedtog, og som det nuværende har taget til efterretning. Med indvielse af Fællesskabets Hus i Ry sættes nye standarder for fremtidens plejeboliger i kommunen. Både for de ældre, som skal bo der, for ansatte, der vil få bedre arbejdsbetingelser, samt for de pårørende såvel som for hele området i og omkring Ry.

En ret vigtig forudsætning for at nå dette resultat er at bygge i en økonomisk forsvarlig størrelse. En sådan størrelse på et plejecenter ligger på omkring 60 boliger, når der henses til drift og effektiv personale-udnyttelse.

En anden ligeså vigtig forudsætning er, at politikkerne tør og vil planlægge langsigtet. Det er givet, at det vil tage en årrække før den nye standard af plejeboliger med samme faciliteter som Fællesskabets Hus i Ry, vil være gennemført i Galten-Skovby, Hørning og Skanderborg områderne. Målet for plejeboligplanen, som er beskrevet i ”Overordnet koncept for fremtidens plejecentre i Skanderborg Kommune…….”, er:

- at de fire områder i Skanderborg Kommune er kendetegnet ved, med tiden at kunne tilbyde:

1. Plejecentre, hvor opbygning og indretning er egnet for borgere med demens

2. Midlertidige døgndækkede pladser, der imødekommer krav i forbindelse med Det Nære Sundhedsvæsen 3. Sundhedsklinik, der favner sygeplejefaglige indsatser, sundhedsfremme, forebyggelse og træning

4. Selvstændige køkkener med cafe

5. Aktivitetscenter, træning og faciliteter, der understøtter samspil og fællesskaber for beboere, pårørende og det omkringliggende samfund på tværs af generationer. Disse mål vil sikkert bliv udviklet undervejs, mens planen realiseres i kommunen.

En tredje vigtig begrundelse for nødvendigheden af at gennemføre plejeboligplanen er, at en række af de eksisterende plejeboliger ikke opfylder fremtidens krav til plejeboligernes størrelse og indretning, kvalitet eller til arbejdspladser.

Det er, som nævnt, vores opfattelse, at disse visionære standarder vil blive langt mere til glæde for de ældre, som skal bo i fremtidens plejecentre, og langt mere til gavn og glæde for de ansatte og deres arbejdsmiljø der. Derfor anbefaler vi stærkt, at Plejeboligplanen i sin helhed lægges til grund for en passende visionær debat om fremtidens plejeboliger.

Publiceret 06 May 2019 15:00