Birte M. Andersen. Pressefoto

Birte M. Andersen. Pressefoto

Debat: Vi skal have flere iværksættere

Danmark skal være verdens bedste land for iværksættere, lyder det i dette læserbrev

Birte M. Andersen, folketingskandidat for Venstre i Østjylland

Den seneste iværksætterundersøgelse, som netop er udgivet, viser at der i 2018 blev registreret 462 nye virksomheder i Skanderborg Kommune. Det er en rigtig god udvikling og i Venstre vil vi fortsat styrke den danske iværksætterkultur. Vi har siden valget i 2015 arbejdet målrettet for at skabe flere iværksættere i Danmark.

Det er bl.a. sket ved at gøre det mere attraktivt at investere i iværksættere, ved at gøre det lettere for iværksætterne at finde en passende aflønningsform til deres medarbejdere. Vi er i fuld gang med at lette virksomhedernes administrative byrder, så både iværksættere og medarbejdere får bedre tid til at udvikle deres virksomheder.

Konkret har vi indført et investorfradrag og en ordning med aktiesparekonto, som gør det lettere at skaffe risikovillig kapital – vi har gjort det nemmere at tiltrække og fastholde nøglemedarbejdere ved at gøre reglerne for aktieaflønning mere fleksible. Senest har Venstre foreslået at sætte iværksætteri på skoleskemaet på alle ungdomsuddannelser, så uddannelsessystemet i højere grad bliver en medspiller i fremtidens udvikling og innovation.

Desværre ser det ud til, at Socialdemokratiet vil rulle disse tiltag tilbage, hvis de efter valget får magt, som de har agt.

Det er den forkerte vej at gå – vi skal tværtimod støtte og opmuntre de, der har mod og virkelyst til at forandre og udvikle verden med deres ideer til glæde for os alle.

Det er vores opgave at hjælpe dem på vej, så de kan realisere deres potentiale – Danmark skal være verdens bedste land for iværksættere, og Skanderborg er godt med. Så skal vi som borgere også støtte de nye virksomheder og der med være med til at give dem et solidt fodfæste.

Jeg vil arbejde for, at mod, nysgerrighed og skabertrang får de bedst mulige vækstbetingelser. Vi skal sørge for, at de lovgivningsmæssige rammer er i orden så den gode udvikling fortsætter.

Publiceret 05 May 2019 19:30