Thomas Cordtz.

Thomas Cordtz.

Debat: Tanker om normeringer oven på borgermøde

Jeg mener, vi først og fremmest skal fokusere på at skabe gode institutioner og sikre trygge rammer, der giver børn og forældre glæde og tryghed i hverdagen, siger Thomas Cordtz (C)

Thomas Cordtz, byrådsmedlem (C)

Lørdag 27. april var byrådet inviteret til debatmøde om normeringer i kommunens dagtilbud. Jeg takker for invitationen og for et godt arrangement.

Jeg vil gerne endnu en gang slå fast, at jeg er varm tilhænger af at løfte børne- og skoleområde og herunder se på, hvordan vi kan sikre endnu bedre vilkår for vores børn. Men jeg ER ikke tilhænger af minimumsnormeringer. Jeg mener fortsat, det bør være kommunens opgave at prioritere mellem de forskellige serviceområder. At lade Christiansborg diktere serviceniveauet på daginstitutionsområdet vil udhule det kommunale selvstyre. I Det Konservative Folkeparti mener vi, de borgernære beslutninger skal tages så tæt på borgerne som muligt.

Hvad angår kvaliteten i vores daginstitutioner og antallet af voksne pr. barn har det gennem længere tid føget gennem luften med normeringstal. Der er mange forskellige måder at opgøre normeringerne på, og hvorledes de ansatte bruger deres tid. Nogle giver rimeligt pæne billeder og Skanderborg ligger faktisk ganske pænt – mens andre giver nogle langt mere kritisable.

Spørgsmålet er, hvad der er mest korrekt. Jeg mener, vi først og fremmest skal fokusere på at skabe gode institutioner og sikre trygge rammer, der giver børn og forældre glæde og tryghed i hverdagen. Kræver det flere ansatte, medvirker jeg gerne til at løfte området i budgetforhandlingerne. Og så skal vi sikre os at pædagogerne faktisk bruger deres tid sammen med børnene. Tal peger på at personalet nogle steder bruger en femtedel af deres arbejdstid på andet end børnene. Rapporten Der er mindre tid til børnene viste endda, at de ansatte i daginstitutioner bruger op mod ½ af deres tid på andre opgaver.

Sidst, men ikke mindst, vil jeg opfordre alle forældre i kommunen til at overveje en ekstra gang, hvor de sætter deres kryds ved næste kommunalvalg. I mere end ti år har venstrefløjspartierne stået i spidsen for kommunen. Det er som bekendt ved budgetforhandlingerne, at vi foretager prioriteringerne mellem de forskellige områder.

Ved budgetforhandlingerne opleves det ofte, at flertalsgruppen – dvs. venstrefløjspartierne – på forhånd har klapset langt det meste af inden, der indledes realforhandlinger med den borgerlige fløj. Så hermed en opfordring: Ønsker man mere af det samme på børneområdet eller reelle forandringer, kunne man overveje at sætte et kryds et andet sted. Det kunne være ved mit parti, hvor vi længe har lagt vægt på at sikre flere midler til kernevelfærdsområderne. Overskuddet til dette ønsker vi bl.a. at finde ved øget konkurrenceudsættelse og udlicitering af tekniske opgaver og brug af private leverandører.

Publiceret 05 May 2019 15:00