Der er politisk uenighed om lukningen af Dalbogård i Ry. Arkivfoto

Der er politisk uenighed om lukningen af Dalbogård i Ry. Arkivfoto

Debat: Er der plads til mig på plejehjemmet?

Af
Søren Blaabjerg Poulsen

Gruppen for bevarelse af Dalbogård

Møllesvinget 14

Gl. Rye

I Skanderborg kommune har vi gode forhold. Sammensætningen af borgere betyder at kommunen tilhører de bedre stillede i landet. Jeg er derfor stolt og glad for kommunen, når jeg hører, at man bevidst prøver at bevare de små skoler i de landsbysamfund, som kommunen har så mange af. Det tror jeg er godt for både de små samfund og de små i samfundet.

Når vi når til den anden ende af livsforløbet, er holdningen en anden. Her er dogmet om, at størst er bedst, slået igennem. Ikke alene ønsker man de ældre samlet på få store plejecentre, man vil også sænke antallet af pladser og lukke de små lokale plejehjem, med automatbegrundelsen økonomi. Måske kunne man indregne de mange frivillige på de små plejehjem, som ikke alene giver beboerne en oplevelse, men også selv får et indhold i dagligdagen. Mit gæt er, at dette bidrag skal erstattes med betalt hjælp på de større plejecentre.

Området er trængt, og mange politikere kvier sig ved at øge bevillingerne, som efter min mening er givet ud fra et mangeårigt fejlskøn

Området er trængt, og mange politikere kvier sig ved at øge bevillingerne, som efter min mening er givet ud fra et mangeårigt fejlskøn.

Den generation, der nu har brug for plejehjem, er Danmarkshistoriens største generation, vi har boomet i skolerne hvor der blev investeret massivt i uddannelse, på arbejdsmarkedet hvor et rigt Danmark blev skabt, i pensionsstatistikkerne med en stor andel af egen opsparing, og nu er vi så kommet til den plejekrævende alder.

Ikke desto mindre, har man i Skanderborg kommune fundet ud af, at der bliver brug for færre plejepladser. Dette er i skærende kontrast til hvad Ældresagen hævder – en organisation med over 700.000 medlemmer, og en organisation der beskæftiger sig med ældres forhold på et professionelt plan. En organisation, der lyttes til på Christiansborg, men altså ikke i Skanderborg.

Her har man en formodning om, at de ældre bliver mere raske og derfor mindre plejekrævende.

Og hvordan er virkeligheden så i Skanderborg?

Kommunen har løbende opjusteret behovet for plejepladser, og med jævne mellemrum skriver aviserne om, at området er underbevilliget.

Man undrer sig over, at der er flere plejekrævende end ventet, og at de er yngre end ventet. Måske et tegn på, at man bruger forkerte forudsætninger?

Man undrer sig over, at der er flere plejekrævende end ventet, og at de er yngre end ventet. Måske et tegn på, at man bruger forkerte forudsætninger?

Det er nok rigtigt, at sundhedstilstande er bedre hos ældre end før, men langt den største del af plejehjemsbeboerne er demente, og vores hjerne bliver gammel i samme hastighed som før, så jo ældre vi bliver, jo flere af os bliver demente, inden vi dør. Dagens livsstil med et øget forbrug af alkohol gør kun forholdene værre.

For at bevillingerne skal række, må man så igen stramme kravene til visitation, forstærket af et mindre antal pladser og plejehjem, og beboerne i eget hjem kan se frem til yderligere forringelse.

Ifølge Ældresagen har Skanderborg kommune i 2017 skåret hjælpen til 80+ ned med 80.000, så vi nu ligger blandt de laveste kommuner, samtidig med at kommunen i de næste 10 år forventer næsten en fordobling af 80+.

Publiceret 03 May 2019 09:00