De Konservative og Dansk Folkeparti i Skanderborg kan ikke støtte op om Venstres ønske om at bevare Dalbogård. Arkivfoto

De Konservative og Dansk Folkeparti i Skanderborg kan ikke støtte op om Venstres ønske om at bevare Dalbogård. Arkivfoto

Debat: Behov og ikke følelser skal afgøre fremtiden for Dalbogård

De konservative og Dansk Folkeparti i Skanderborg Byråd kan ikke støtte op om Venstres ønske om at bevare Dalbogård

Af Martin Frausing Poulsen, byrådsmedlem for Dansk Folkeparti og Thomas Cordtz, byrådsmedlem for Det Konservative Folkepati

Skal Dalbogård bevares? Gerne, siger DF og K - hvis der er behov. Som udgangspunkt er det vigtigt for både DF og K, at bevare alle vores plejecentre. Det skal til, for at de ældre så vidt muligt kan blive i deres lokalområde tæt på deres pårørende.

Samtidig skaber plejecentrene liv og er rammer om en lang række aktiviteter og samvær, som mange ældre borgere nyder godt af. Der kan derfor være mange god grunde til at sikre, at plejecentrene består i såvel vores landsbyer som centerbyer.

Venstre formåede aldrig at godtgøre et behov, og hvor meget vi end gerne vil frede Dalbogård, skal det bunde i et reelt behov og ikke i følelser

Netop derfor virkede det forslag, Venstre fremsatte i sidste uge, om at bevare Dalbogård umiddelbart sympatisk. Alligevel kunne DF og K ikke bakke op forslaget på Økonomiudvalgsmødet 24. april.

Reelt behov fremfor følelser

Dette skyldes flere årsager. Den vigtigste var dog, at Venstre aldrig formåede at godtgøre et behov, og hvor meget vi end gerne vil frede Dalbogård, skal det bunde i et reelt behov og ikke i følelser.

Beslutningen om at lukke Dalbogård, når det ny plejehjem i Ry står færdigt, er en del af plejeboligplanen fra 2015. Plejeboligplanen blev til efter flere års omfattende arbejde og er resultatet er et bredt politisk forlig. At kaste vrag på års politisk arbejde uden grundig analyse og forarbejde ville ikke være ordentligt.

I DF og K bevarer vi gerne Dalbogård, hvis det sker som led i en afsøgning af behov og en revidering af plejeboligplanen. Meget tyder på, at det netop er stærkt tiltrængt, da alle modeller peger på, at antallet af ældre i de kommende år langt vil overstige antallet af pladser på plejecentrene.

Men vi er ikke overbeviste om, at vi skal gøre vores ældrepolitik til landsbypolitik. Plejeboligplanen sikrer, at vi både af hensyn til borgerne og de ansatte får skabt tilstrækkeligt med tidssvarende plejeboliger med placeringer i de 4 centerbyer af hensyn til og så tæt på de pårørende som muligt.

Dalbogård er ikke tidssvarende

Det vurderes i 2015, da plejeboligplanen blev til, at Dalbogård ikke levede op til disse ønsker, og derfor blev beslutningen om at lukke truffet.

Med Venstres ensidige fokusering på Dalbogård risikerer vi, at vi ikke får helheden med. Som sagt peger tallene på, at der bliver behov for flere plejecenter pladser i femtiden, men det største behov for pladser er først og fremmest i Skanderborg og Hørning. I Ry-området er ventelister stort set ikke eksisterende.

Det lykkedes desværre ikke på Økonomiudvalgsmødet at overbevise Venstre om at droppe deres forslaget og i stedet se på det samlede behov. Men det er netop det DF og K ønsker: At få undersøgt behovet for plejecenterpladser i de kommende år i en helhed. Skulle det så vise sig, at der fortsat er behov for Dalbogård, ser vi det meget gerne bevaret.

Publiceret 01 May 2019 21:00