Birte M. Andersen.

Birte M. Andersen.

Debat: Der er tænkt på hospice i sundhedsreformen

Der mangler hospicetilbud i området omkring Skanderborg og Odder, lyder det fra Birte M. Andersen (V)

Birte M. Andersen, folketingskandidat og byrådsmedlem (V)

Hospicebevægelsen er en international bevægelse, som arbejder for at få oprettet faciliteter til pleje og støtte af alvorligt syge og dødende samt deres pårørende. I Danmark har vi ”Hospice i Danmark”, som er et netværk af hospiceforberedende grupper, som arbejder for at fremme etableringen af offentligt finansierede hospice i hele landet.

Bevægelsen ønsker et helhedssyn på og indlevelse i patientens og de pårørendes situation, når helbredende behandling er udsigtsløs. Den dødende skal have mulighed for i et hjemligt miljø og trygge rammer, præget af livskvalitet og respekt for den enkeltes livsværdier, at leve den sidste tid. Tanken er at lindre symptomer i bredeste forstand.

I Brædstrup blev Hospice Gudenå etableret for 4 år siden. Stedet er i dag udvidet til 11 pladser og har en stor og aktiv støtteforening. Her er omdrejningspunktet symptomkontrol, medinddragelse af pårørende, omsorg for efterladte og en pleje og omsorg hvor alle fagligheder arbejder sammen. Symptomkontrol vil sige at der sættes ind med lindrende behandling over for patientens symptomer. Det kan være kvalme, smerter, angst, søvnløshed eller f.eks. spisebesvær.

Jeg er helt sikker på at støtteforeningen med over 1300 medlemmer spiller en stor rolle for stedets drift og udvikling. Og også vores forhold til døden. Det at mange lokale kræfter bakker op om denne særlige og vigtige institution er med til at fjerne nogle af de tabuer, vi som mennesker har, over for det grundvilkår vi alle har, nemlig at vi på et tidspunkt skal forlade denne jord.

Da jeg deltog i støtteforeningens generalforsamling på Pejsegården i sidste uge, blev jeg klar over, at der var en vis usikkerhed omkring regeringen udspil til sundhedsreform og hvor hospice i fremtiden skal forankres.

Behov i Skanderborg

Også i Skanderborg er der en aktiv støtteforening, der arbejder for at etablere et Hospice. Det er der god grund til at arbejde for, der mangler hospicetilbud i området omkring Skanderborg og Odder. Befolkningstætheden i området vil betyde at mange mennesker vil få kort afstand og infrastrukturen gør at der er let adgang. Desuden er der stillet et gratis område i naturskønne omgivelser til rådighed.

Der mangler hospicetilbud i området omkring Skanderborg og Odder

Jeg har derfor undersøg spørgsmålet, og kan konstaterer at der i regeringens forslag ikke er lagt op til ændringer. Det betyder, at den basale palliative indsats stadig primært vil foregå i almen praksis og i kommunerne. Og at den specialiserede palliation, herunder hospice, skal varetages af sygehusene og dermed de nye sundhedsforvaltninger.

Det er godt. Der må ikke opstå usikkerhed og forvirring om organiseringen af denne vigtige opgave. Der er tænkt over hvordan hospice fremover skal drives. Det er jeg tryg ved.

Publiceret 06 April 2019 17:30