Foto: Google Maps

Foto: Google Maps

Debat: Byråds-debat er en paradeforestilling

Læserbrevsskribenten vil have politikerne til i højere grad at tage de politiske diskussioner til byrådsmøderne

Inge Mikkelsen, Thorsvej 57, 8680 Ry

Ry Som borger i Skanderborg Kommune kan man undre sig såre over, hvad der sker i byrådet, når den nye borgmester ved sin udnævnelse føler sig foranlediget til at udtale et behov for en 3. halvvej i forbindelse med byrådsmøderne. Åbenbart skal der gøres mere ud af det sociale efter 'fodboldkampen'. Et læserindlæg i UgeBladet den følgende uge kunne tyde på, at der måske skulle gøres mere ud af at få byrådsarbejdet til at fungere bedre.

Ifølge Maria Temponeras i hendes læserindlæg 'Lad os diskutere politik i byrådet' bryder Ø og Å en uskreven kutyme i Skanderborg Kommune ved at stille politiske forslag i byrådet - trods deres formelle ret til samme. Når et forslag når til byrådet, er det oftest allerede gennemdiskuteret bag lukkede døre, så byrådsdebatterne bliver 'en paradeforestilling'! Men Ø og Å mener, at det er godt at få de politiske diskussioner frem i offentligheden tidligt i processen for et forslag.

Jeg kan ikke være mere enig. Alle mine tidligere læserindlæg omkring Ry Bytorv udspringer af for lille viden om, hvad der er sket i denne sag tidligere. Men i hvert tilfælde blev Ry-borgerne pludselig præsenteret for en helt ny lokalplan. Borgermødet var ikke ordentligt forberedt, og den skulle åbenbart bare hastes igennem uden reel debat. Byrådspolitikerne har ikke villet lytte til nogen som helst indvendinger. Man har kun lyttet til bygherre, som har fået i pose og sæk.

'Fodboldkampen' er foregået uden noget som helst forsvar for Ry midtbys arkitektoniske værdi. Der var tale om 'aftalt spil' mellem kommune og bygherre. Dommeren blev sat ud af spillet, fordi det var vigtigere for byrådet med 'udvikling end flere år uden boliger.'

Men hvorfor skulle det ske med en ny lokalplan med et byggeri helt anderledes end i den oprindelige lokalplan og helt uden sammenhæng med eksisterende bebyggelse? Hvorfor disse fængselslignende kassebygninger, der fuldstændig vil ødelægge bymidten? Er det 'udvikling'?

Folk vil flygte væk fra byen, byliv vil der ikke blive noget af med alle de skræmmende høje huse, der mere ligner en forstadsbebyggelse til en større by uden mulighed for socialt liv. Og skal hele Ry midtby være med fire-etages-bygningen langs byens gader? Så al sol forsvinder fra gader og stræder?

Diskuteres dette i kommunen? Eller er der kun tale om en politik for 'byfortætning' for enhver pris?

Byrådsmødet i december var en skandale. Alt var IKKE undersøgt! For eksempel blev prisnedsættelsen fra de 8,9 til de 7,3 millioner kroner først besluttet af borgmester og kommunaldirektør i januar ved indsendelsen til Ankestyrelsen. Burde en så vigtig beslutning ikke være diskuteret i byrådssalen, når kommunen får færre penge ind? Penge, som kunne være brugt i ældrepleje og på børneområdet! Det virker dybt besynderligt med prisnedslag, når boligmarkedet andre steder har højkonjunktur. Ingen parkeringskælder får bygherre også. Og hvordan med bytorvsarealerne? Hvem betaler dem?

Dette burde byrådet diskutere i fuld offentlighed, så borgerne har mulighed for at gennemskue, hvad der sker! Så kunne kommunalpolitikerne måske selv se det håbløse i den nye lokalplan. Få en POLITIK for GOD ARKITEKTUR i Skanderborg Kommune, inden Ry midtby bliver helt ødelagt!

Publiceret 01 April 2019 16:00