Skyggevirkningerne på læserbrevsskribentens hus er markeret med cirklen.

Skyggevirkningerne på læserbrevsskribentens hus er markeret med cirklen.

Debat: Hvad skal vi med politikere, der ikke tør tage ansvar?

Ubehøvlet, svinestreg og skandale er nogle af de ord, læserbrevsskribenten her sætter på forløbet om Ry Bytorv

Rikke Slot Johnsen, Silkeborgvej 3, Ry

Som borger i Skanderborg Kommune og part i sagen om Ry Bytorv er det beskæmmende at læse hvordan byrådsmedlemmerne forsøger at fralægge sig ansvaret for processen og resultatet.

Maria Temponeras og Claus Leick undskylder sig i denne avis med, at 'slaget om højden på bygningerne foregik i 2007'. Det er en sandhed med modifikationer. Ja, bygherre fik ret til at bygge i 4 etagers højde i 2007, det anfægter vi ikke. Men bygherre fik ikke ret til at bygge 4 etager hvor som helst. I det projekt var der både en forvaltning og politikere, der havde stillet krav til hvor tæt byggeriet måtte være på de nærmeste naboer og hvor højt det måtte være tæt på naboerne. Det bryder den vedtagne lokalplan med.

Bygherre fik fx ikke lov til at bygge 3 etager ved siden af os i 2007. De ville gerne, de forsøgte, men fik et nej. Skyggegenerne ville blive for voldsomme, og det blev derfor vedtaget, at byggeriet max. måtte være to etager over terræn.

Derfor er det ubehøvlet af bygherre at forsøge igen, det er en svinestreg, at forvaltningen accepterer et nyt forslag på et byggeri i 3-3½ etage langs vores grund, og det er en skandale at størstedelen af byrådet ikke beskytter byens borgere og blindt accepterer bygherres ubegrundede påstand om, at det er en bedre løsning for os end den gamle plan var.

Det er dit ansvar, Maria Temponeras, og det er som udvalgsformand i endnu højere grad dit ansvar, Claus Leick! Enten har I ikke sat jer ordentligt ind i materialer og vores høringssvar, eller også taler I imod bedre vidende - og det findes der et mindre pænt ord for.

Jeg giver heller ikke meget for argumenterne om tidligere salg af kommunale grunde og frygten for retssag

Jeg giver heller ikke meget for argumenterne om tidligere salg af kommunale grunde og frygten for retssag. Det er bygherre, der har svigtet aftale efter aftale med kommunen. Det er bygherre der ifølge kommunens egen redegørelse fra 2013 ikke ”har medvirket konstruktivt til at fremme sagen”.

Kommunen har endda haft ret til at lade handlen for de grunde, der var solgt i 2007 gå tilbage. Det ville nok give andre udfordringer, men det er ikke korrekt, når I som politikere siger, at der ikke var nogen muligheder og at bygherre entydigt har retten på sin side.

Bygherres eget hus bliver stående midt i lokalplansområdet

Kai Høstrup kommer nu, hvor planen er vedtaget, også her i avisen med forklaringer og bekymringer. Bl.a. nævner han situationen med det røde hus, der er ejet af bygherre, og som ligger langs torvet. Det burde have været fjernet, skriver han. Men Kai, hvorfor insisterede I dog ikke på at den grund skulle indgå i projektet, så I, som du skriver, kunne tage bedre hensyn til os?

Hvorfor har I givet bygherre lov til at bygge hvad som helst og hvor som helst? Det hus ligger i vejen for den sammenhæng, der påstås at blive i det nye projekt. Det er ikke til gavn for byen og bytorvet, tværtimod. De eneste, der har noget ud af, at det bliver der, er bygherre.

Hvorfor har I givet bygherre lov til at bygge hvad som helst og hvor som helst

Kai Høstrup nævner også Kommuneplanen, hvor punkthusene tilsyneladende er foreslået. Problemet er bare, at man ikke bliver hørt individuelt i en kommuneplan, og vi er som naboer aldrig blevet orienteret om de forslag. Det er utrolig nemt at beslutte på andres vegne, at det er en glimrende ide at bygge højt, når man selv bor et sted, hvor man ikke bliver berørt af det.

"En særlig situation med jeres hus"

Da jeg som en del af dialoggruppen var med inde og aflevere 726 underskrifter mod det samlede projekt for Ry Bytorv, sagde borgmester Jørgen Gaarde direkte til mig, at 'det er en særlig situation med jeres hus'.

Alligevel blev lokalplanen ikke justeret ind efter de tidligere faglige vurderinger, beslutninger og vores protester. Hvorfor? Hvad betyder det? At bygherre har presset byrådet? Truet med at hvis den etage ikke kom på, så bliver projektet ikke realiseret? Hvis det er det, der er på spil, så sig dog - ja, vi lod os afpresse og ofrede jer og jeres trivsel, fordi vi hellere ville have at bygherre kunne sælge 3 lejligheder på den ekstra etage for i alt måske i omegnen 10 millioner kroner.

Det er utrygt at bo i Skanderborg Kommune, når man aldrig kan vide sig sikker på, om ens bolig og ens hverdagsliv bliver forringet af endnu et byggeri besluttet med hovedet under armen.

Det er utrygt at bo i Skanderborg Kommune

Vi mangler politikere, der har respekt nok for sig selv og for borgerne til at sætte sig ind i sagerne, stå fast og ikke lade sig true af en bygherre til at vedtage et projekt, der ikke gør noget for byen, og hvor de nærmeste naboer bliver svigtet i uhørt grad.

Publiceret 27 March 2019 16:00