Nodo Arkitekter har for Ry Bytorv A/S tegnet forslaget til, hvordan Ry Bytorv kommer til at se ud med de fem punkthuse.

Nodo Arkitekter har for Ry Bytorv A/S tegnet dette forslag til, hvordan Ry Bytorv kommer til at se ud med de fem punkthuse.

Debat: Tanker i kølvandet på Ry Bytorv: Er arkitekter vor tids forbrydere?

Ifølge debattøren er det vedtagen byggeprojekt på Ry Bytorv et arkitektonisk makværk

Ry Bytorv Det af Skanderborg Kommune vedtagne projekt for Ry Bymidte 2 er et arkitektonisk makværk, der ikke hører hjemme i vores gamle stationsby, og som derfor ikke bør igangsættes, da det vil gøre ubodelig skade på midtbyen.

Jeg forstår bare ikke, hvordan en privat bygherre kan få både i pose og sæk. Kommunen giver køb på alle parametre i den hellige byfortætnings navn.

I mandagens Politiken har Lars Hedebo Olesen været på cykeltur i København og stiller spørgsmålet "Vil arkitekterne selv bo i firkantede kasser?" Han ser den ene klodsede bygning efter den anden afløse gamle gode bygninger.

Nye bygninger, der udgør et lavpunkt i dansk arkitektur, og som er ligeglad med den omgivende arkitektur, fordi de fremstår provokerende grove i forhold til det byggeri, de spiller ind i. I Carlsbergbyen er bygningerne ikke helt så charmerende som på tegningerne, og det byliv, der blev lagt op til, er det svært at få øje på. Højhusboerne nyder sikkert udsigten, men mon glæden også går den modsatte vej ved udsigten til de kønsløse kasser?

Kun Tietgenkollegiet finder nåde for hans øjne. Dets medarkitekt, afdøde Boje Lundgaard, harcelerede i 2003 over tidens kassetænkning og betegnede tidens arkitekter som "vor tids forbrydere". En udtalelse, jeg kun kan være enig i, fordi også jeg synes, at de sidste mange års arkitektur virker fattig og kortsigtet.

En gåde

Hvordan kommunen kan vedtage en lokalplan som den for Ry Bymidte, er mig en gåde. På byens bedste plads. Bygherren får nærmest det hele serveret på et fad – til skade for byen.

Den er også ganske anderledes end den tidligere lokalplan, som dog havde den fordel at spille ind i omgivelserne ved at ligne det første projekt – bortset fra den ekstra etage, som pludselig blev lagt på.

Var det Lokalplanen af 2016, hvor der vist først stod, at der ikke måtte bygges over 3 etager. Den kunne være gået an, fordi der ikke skulle bygges så tæt i skel og genere naboerne. Skulle det af bygherre "fredede" hus nederst på Randersvej have været revet ned? Det er næppe bevaringsværdigt, men skal bevares i den nye lokalplan.

Det gamle byråd var ikke landsbytosser

Så afslutningsvis vil jeg konkludere, at det gamle Ry Byråd ikke var landsbytosser. Men de kunne ikke forudse, hvad der skete i 2018 i Skanderborg Byråd igennem en ufuldstændig beslutningsproces, der burde ende hos Ombudsmanden pga. en overvældende mængde af underlige beslutningsgange.

Beslutningen var slet ikke klar til at blive vedtaget i Byrådet i december og burde være udskudt qua det senere skete omkring prissætning m.v. Det var dengang alt for mange løse ender til en byrådsbeslutning.

Kai Høstrups ønske om udvikling for enhver pris kan vise sig at blive forhastet. Hvordan kan vi Ry-borgere også vide, om det er rigtigt med manglende økonomi i projektet? Dokumentation savnes. Og husk nu, Kai, at holde fast i, at der skal "entrere(s) med håndværkere med ordentlige løn-og arbejdsforhold", så vi kan se danske håndværkerbiler holde på byggepladsen som ved det nye "De Gamles Hjem".

Publiceret 25 March 2019 14:00