Maria Temponeras er medlem af byrådet for Enhedslisten og lokal folketingskandidat. Pressefoto

Maria Temponeras er medlem af byrådet for Enhedslisten og lokal folketingskandidat. Pressefoto

Debat: Stop parade-debatterne og lad os diskutere politik i byrådet

Maria Temponeras, medlem af byrådet for Enhedslisten, Bjedstrupvej 19B, 8660 Skanderborg

På seneste byrådsmøde, kom Ø og Å atter i skudlinjen for at stille et politisk forslag i byrådet.

Vi vil gerne fremme flere åbne politiske diskussioner overalt i samfundet, også i byrådet, så der kommer helt sikkert flere forslag fra os. Og lad os så diskutere indholdet frem for formen

Det er ikke ford,i der er tvivl om den formelle ret til at stille forslag. Alle byrådets medlemmer har ret til at stille forslag. Det har heller ikke noget at gøre med Skanderborgmodellen.

Men der er en kutyme i Skanderborg kommune, en uskreven regel, som vi bryder. For i Skanderborg føres de politiske diskussioner internt bag lukkede døre i partiforeningerne, byrådsgrupperne blandt medlemmer af samme parti, og i udvalg. Når et forslag når til byrådet, er det for det meste allerede gennemdiskuteret, og debatterne i byrådet er lidt paradedebatter.

Vrede kolleger

Flere af vores byrådskolleger, oplever jeg, bliver direkte vrede over vores forslag, ikke over indholdet, men over at vi stiller dem uden forudgående diskussion i udvalg.

Nogle hidsede sig op på byrådsmødet, sagde at det ikke var i orden, og mente det var forkert at stille forslag som enkeltpersoner. De glemmer, at hvert byrådsmedlem ikke kun er en person, men repræsenterer henved 1000 vælgere, der har givet os og vores partier deres mandat.

Det er klart, at i et repræsentativt og pluralistisk demokrati som vores, kan man kun gennemføre politik som et mindretalsparti, hvis man arbejder sammen med andre partier, og får flertal for sit forslag.

Udfordrer proceduren

Det vi udfordrer, er proceduren. Ø og Å mener, at det er godt at få de politiske diskussioner frem i offentligheden på byrådsmøder tidligt i processen for et forslag. At høre hvad de forskellige partiers holdninger er til sagen, før der evt. udarbejdes et konkret realistisk plan i et udvalg, med bistand fra administrationen.

Ikke at forslag skal gribes ud af den blå luft, og opfinde problemer, der ikke findes. For de tre seneste forslag, som vi kritiseres for at stille, gælder det, at de udspringer af en reel forhindring, som er oplevet i vores udvalgsarbejde.

Det første i december om plantebaseret kost, som Mira stillede, kom efter en diskussion i Børne- og Undervisningsudvalget, om et konkret forældrepars ret til at give deres barn plantebaseret mad med i børnehave, som Ø havde taget op. Det har man ikke ret til i dag, så det var relevant at tage det op i byrådet.

Det andet forslag, det fra januar, handlede om kommunens mulighed for at tage hensyn til faglige vurderinger, når vi giver miljøgodkendelser af husdyrbrug. Igen var det i udvalgsarbejdet, at problemet var kommet for en dag.

Det tredje forslag, det seneste om kommunens flyrejser, kom af konkrete oplevelser af, at flyrejser i forbindelse med studieture blev regnet for en selvfølge i flere af de udvalg, vi sidder i.

Ja tak til flere åbne debatter

Alle tre forslag førte til, at der arbejdes videre med sagerne i udvalg på forskellige måder. Forslaget om husdyrbrug, blev vedtaget, og skal bare have en endelig formulering i udvalget.

Forslaget om flyrejser, skal indgå som inspiration i udvalgets arbejde. Det er vi godt tilfredse med, selvom vi hellere havde set en direkte vedtagelse af vores konkrete forslag om plantebaseret mad og flyrejser. For der blev faktisk debat om sagerne, selvom de var lige ved at drukne i nogle af de andre byrødders forbitrelse over at sagerne overhovedet var taget op.

Vi vil gerne fremme flere åbne politiske diskussioner overalt i samfundet, også i byrådet, så der kommer helt sikkert flere forslag fra os. Og lad os så diskutere indholdet frem for formen.

Publiceret 15 March 2019 17:00