Naboerne til det kommende byggeri på Rådhuspladsen i Hørning frygter parkeringskaos og indbliksgener. Arkivfoto

Naboerne til det kommende byggeri på Rådhuspladsen i Hørning frygter parkeringskaos og indbliksgener. Arkivfoto

Debat: Hvorfor skal vi finde os i indbliksgener og manglende parkeringspladser?

Annette Kjærsgaard, formand for foreningen til bevarelse af Gammel Hørning, og Anker Balslev, formand for Beboer-Pårørende Rådet ved Præstehaven, på vegne af de nærmeste naboer til Rådhuspladsen i Hørning

byggeri Kære Claus Leick. Vi skriver til dig som formand for Miljø- og planudvalget i Skanderborg kommune. Vi er, som borgere i Hørning midtby, ved at køre meget trætte i alle de spørgsmål som jeres embedsfolk i Skanderborg Kommune bliver ved med at stille os som nærmeste naboer til Rådhusgrunden i Hørning, uden at vi får svar på vores spørgsmål til jer.

Hvordan kan Skanderborg Kommune love bygherre mere end lovgivningen tillader?

Vi har lige udarbejdet fjerde høringssvar og denne gang ville I have os til at sige god for at I ikke kan overholde lokalplanens P-krav og i stedet vil I overføre 36 P-pladser til en P-fond som end ikke eksisterer og som vi ikke kan få anvist en kommende placering af. Der er i forvejen stort underskud af P-pladser i bymidten og der er ikke fremkommet nogen plan som viser hvordan dette underskud samlet set kan udlignes. Hvorfor tror I, vi som naboer vil acceptere, at Skanderborg Kommune vil dispensere fra P-kravene i den netop vedtagne lokalplan, når I ikke kan anvise hvor alle de manglende pladser i området så kan etableres?

I de seneste høringer har I også forsøgt at omgå kravet om, at der ikke må påføres naboer væsentlige negative indbliksgener, blandt andet ved at udsende en ny screening (nu udført af Vejafdelingen!) som konkluderer, at der nu ikke vil være indbliksgener fra f.eks. bygning 1 uden at der er ændret væsentligt på bygningen. Desuden har vi nu erfaret, at der også opstår væsentlige negative indbliksgener fra bygning 3 på flere af boligerne på Plejecentret Præstehaven.

Hvad tror I, vi svarer?

Vi stiller igen jer spørgsmålene om hvordan vil I løse problemerne? For vi har hele tiden påpeget i alle vores høringssvar, at disse problemer rent fysisk ikke kan løses! MEN tilsyneladende mener I, at I har løst problemerne, dog uden at beskrive hvordan! Bygherre satte i denne uge byggepladsskilt op og har nu afspærret området.

Vi forsøger selv at være opsøgende, for vi hører ikke noget fra hverken Skanderborg Kommune eller bygherre om hvad der nu skal til at ske! Vi har fået oplyst ved opringning til afdelingen for Byg og Ejendom, at der er givet nedrivningstilladelse til den gamle del af rådhuset. Bygherre har dog ikke orienteret os om de kommende aktiviteter, som kommunen ellers, oplyser de kræver, at bygherre skal i forbindelse med nedrivninger. Vi har også i denne uge fået oplyst af Anders Ottosen i byggesagsafdelingen, at der stadigvæk ikke er givet byggetilladelse.

Skal bygherre ikke overholde loven

Hvordan kan Skanderborg Kommune love bygherre mere end lovgivningen tillader?

Hvordan kan bygherre love indflytning i 2020 og endda love, at alle får en parkeringsplads? Det er blot nogle af de spørgsmål vi, som nærmeste naboer, har stillet i høringssvarene og stadig forventer svar på.

Vi ser frem til at Skanderborg Kommune indkalder os, som nærmeste naboer, hurtigst muligt til et opklarende møde. Den sidste høring gik til 108 husstande, så det må som minimum være de samme der skal have invitationen til et sådant møde. Vi undres også over hvorfor butiksejerne på Torvet ikke er blevet hørt i spørgsmålet om placering af de manglende P-pladser. Den seneste høring kan i øvrigt ikke betegnes som en gyldig høring, da den slet ikke opfylder lovkriterierne herfor.

Alle de fremsendte høringer efterlader os kun med fornemmelsen af, at Skanderborg Kommune forsøger, at negligere problemerne i stedet for at løse dem. Vi kan kun på det kraftigste fastholde at udstedelse af byggetilladelse på det grundlag vi frem til nu er bekendt med, ikke vil overholde hverken planlovgivning eller byggelovgivning og dette vil naturligvis blive indklaget til relevante klagenævn.

Claus, du meldte ud i pressen, at Skanderborg Kommune ønsker bedre dialog med naboer til lokalplanområder. Det er det vi nu på det kraftigste opfordre jer til. Vi beder dig læse vores seneste høringssvar, som er vedhæftet denne mail og agere hurtigst muligt.

Publiceret 13 March 2019 16:00