Debat: En kommune for både børn, unge og ældre

Ser vi på ældreområdet isoleret set, er den politiske velvilje glædelig. Problemet er bare, at byrådet nu - som ved budgetoverskridelserne i 2018 - prioriterer ét område frem for andre uden at skele til, hvilket serviceniveau vi har på disse politikområder, skriver Anne Heeager (R)

Af Anne Heeager, byrådsmedlem (R)

Udgifterne til ældreområdet blev i 2018 hævet med 40 mio. kr. udover den forøgelse af budgettet, der naturligt fulgte af det stigende antal ældre. Med budget 2019 er det hævede serviceniveau fastholdt. På trods af dette kan det allerede nu konstateres, at ældreområdet får svært ved at holde deres budgetter året ud.

En sådan situation er naturligvis uholdbar. For at mindske risikoen for fremtidige budgetoverskridelser på ældreområdet beslutter byrådet derfor på det seneste byrådsmøde at ændre på tildelingsmodellen til plejecentrene. Samtidig beslutter byrådet at tildele området en tillægsbevilling i 2019 på 7,3 mio. kr.

Den sidste del af beslutningen kan vi ikke bakke op om i Radikale Venstre. I Radikale Venstre deler vi ønsket om en ændret tildelingsmodel, men ønsker “alene” at forøge budget til plejecentrene med 3,5 mio. kr. Set i lyset af de mange ekstra millioner ældreområdet er tildelt i de seneste år, mener vi, at dette må være rimeligt.

Denne vurdering har vi da heller ikke hele tiden stået alene med. Således var det denne model, Seniorrådet anbefalede, da de blev spurgt til råds, ligesom et flertal i Økonomiudvalget stemte som os, da spørgsmålet blev diskuteret her. Som bekendt holdt dette flertal dog ikke frem til byrådsmødet.

Ser vi på ældreområdet isoleret set, er den politiske velvilje glædelig. Problemet er bare, at byrådet nu - som ved budgetoverskridelserne i 2018 - prioriterer ét område frem for andre uden at skele til, hvilket serviceniveau vi har på disse politikområder. I Radikale Venstre mener vi, at vi som lokalpolitikere har pligt til at forholde os til serviceniveauerne på alle politikområder.

I Skanderborg Kommune har vi politikområder, som vi prioriterer langt lavere end ældreområdet, når vi sammenligner os med landsgennemsnittet. Det drejer sig eksempelvis om vores folkeskoleområde. Vi synes, at det er på tide, at byrådet begynder at kigge denne vej også!

Publiceret 10 March 2019 16:30