Planerne for Ry Bytorv bliver ved at vække debat. Foto: Google Maps

Planerne for Ry Bytorv bliver ved at vække debat. Foto: Google Maps

Debat: Er kommunen økonomisk involveret i projektet på Ry Bytorv?

Vi er netop blevet præsenteret for arkitektfirmaet Vandkunstens projekt for seniorboliger på Kildebjerg i Ry. Det ser umiddelbart rigtig godt ud. Det passer tilsyneladende ind i landskabet, ser arkitektonisk pænt ud og går ikke for meget i højden til at genere naboerne. Pension Danmark og Realdania har gjort sig umage for at inddrage potentielle beboeres ideer og ønsker i projektet. En forbilledlig åbenhed og transparens i projektet.

Jeg har ikke kunnet forstå, hvorfor Rys borgere skal lide under det tidligere kuldsejlede boligprojekt. Men det skyldes måske, at det slet ikke er så privat alligevel? Er kommunen på nogen måde økonomisk i projektet? I så fald hvordan? Læg papirerne på bordet!

En absolut kontrast til projektet for Ry Bymidte 2, som Rys borgere til deres meget store overraskelse blev præsenteret for sidste forår.

Protesten har været massiv, blandt andet 726 underskrifter imod. Det svarer til godt 10 procent af byens borgere. Dem - og Dialoggruppen - har kommunen valgt at se helt bort fra i beslutningsprocessen omkring den nye lokalplan, der oven i købet under stor tumult blev vedtaget på byrådsmødet lige før jul. Med det store spørgsmålstegn for, hvad klagen til Ankestyrelsen vil ende ud i.

En noget mærkværdig beslutningsproces at træffe en beslutning, FØR sagen er undersøgt til bunds.

Selv undrer jeg mig over, hvordan Ry/Skanderborg Kommune økonomisk er indviklet i Ry Bytorv 2, som jeg troede, alene var et privat boligprojekt. Jeg havde hørt, at ejendommene i byggeprojektet var opkøbt til alt for høje priser, som i så mange andre byggeprojekter medvirkende til boligboblen op til finanskrisen i 2008. Jeg har ikke kunnet forstå, hvorfor Rys borgere skal lide under det tidligere kuldsejlede boligprojekt. Men det skyldes måske, at det slet ikke er så privat alligevel? Er kommunen på nogen måde økonomisk i projektet? I så fald hvordan? Læg papirerne på bordet!

Byrådspolitiker Anders Laugesen (V) har udtalt, at Statsamtet i 2006 sagde ja til salg af jord til Bytorvet uden offentligt udbud på den betingelse, at jorden blev solgt til markedsværdi. Dengang 8,9 millioner kroner. Men der er kun betalt små to millioner kroner for jorden og desuden brugt knap fire millioner kroner på anlæg af nyt torveområde. Der må mangle tre millioner kroner i det regnestykke, altså en tredjedel. Og fire millioner kroner er vel lidt meget for det bytorv, vi ser i dag? Desuden svarer de 8,9 millioner kroner kun til prisen på tre-fire byggegrunde.

Så er prisen meget lav og ej markedsværdi. Hvad er sammenhængen?

Men den pris får mig til at undre mig over, hvorfor der absolut skal bygges så højt i Bytorv 2. Selvfølgelig koster det også at rive de nuværende bygninger ned og gøre klart til nyt byggeri, men renten er jo lav. Unge børnefamilier synes heller ikke at vige tilbage for at kaste sig ud i køb af nye, store huse, som min generations børnefamilier slet ikke havde råd til. Hvorfor kan det så ikke løbe rundt for Ry Bytorv at bygge færre etager og dermed blive en lavere bebyggelse. Den ville blive mindre dominerende i midtbyen og ikke vække til så megen protest. Tænk dog på, hvad bymidten kan holde til af udvikling! Ødelæg ikke vores by!

Publiceret 08 February 2019 13:00