Debat:

Sundhedsreformen giver nærhed, sammenhæng og demokrati

Af
Birte M. Andersen

byrådsmedlem i Skanderborg og folketingskandidat Østjylland (V)

Skovbrynet 16

8660 Skanderborg

Sundhedsreform Regeringens udspil til en sundhedsreform skal sikre: Et mere nært og sammenhængende sundhedsvæsen, stærkere patientrettigheder, mindre forskelle i behandlingen på tværs af Danmark.

Udspillet vil også sikre en styrkelse af det lokale demokrati: Alle kommuner vil have to folkevalgte repræsentanter, som sidder med ved bordet i de 21 sundhedsfællesskaber, nemlig kommunens borgmester og en udvalgsformand.

Det vil sikre den lokale forankring og den demokratiske indflydelse på det nære sundhedsvæsen. Der er tale om en klar demokratisk forbedring – og et styrket fokus på at binde sygehus, kommune og almen lægepraksis bedre sammen.

I dag har næsten hver femte kommune ikke en folkevalgt repræsentant, der bor i deres kommune, i et af de fem regionsråd, hvilket f.eks. gør gældende for Skanderborg.

Der bliver med udspillet mere demokrati – ikke mindre. Sundhedsfællesskaberne skal iværksætte tværgående, fælles initiativer, der skaber bedre kvalitet, mere sammenhæng og mere nærhed for borgeren.

Demokrati bygger bl.a. på, at folkevalgte politikere kan drages til ansvar for trufne beslutninger.

Sundhedsreformen indebærer åbenlyse muligheder for en klarere ansvarsplacering og en klar forbedring af mulighederne for at følge op på udvist ansvarlighed hos både fagpersoner og folkevalgte.

Hvorfor? Fordi systemet hænger sammen, og fordi det er den samme instans, der har ansvaret hele vejen igennem: Det lokale Sundhedsfælleskab.

Publiceret 06 February 2019 16:00