Nyt byggeri omkring torvet i Galten

Af
Alice Kristensen

Møllevejen 6

8464 Galten

Når nu at arealet foran Biohuset er anlagt så godt og bliver brugt, og når nu pladsen foran biblioteket/borgerservice er i orden, så bør det nye byggeri og udearealer også gennemtænkes.

Det gælder både det nye byggeri på posthusgrunden og det kommende byggeri ved den gamle 'Spar'-bygning. Det skal efter min mening være et funktionelt byggeri, samtidig med at det har en stor æstetisk værdi - en herlighedsværdi.

Derfor ønsker jeg med dette læserbrev at genoptage debatten fra foråret 2018, hvor en gruppe borgere udtrykte deres modstand imod et højt byggeri på posthusgrunden.

Skanderborg byråd vedtog i marts 2018, at der må bygges i op til 4 1/2-etage, og at byggeriet må anlægges helt ud til torvet; et gavlhus i stil med bygningen ved Bakkevej.

Nu er posthusgrunden solgt. Til hvem, ved jeg ikke, men jeg frygter, at der bliver bygget et meget stort hus. I mine læserbreve i foråret 2018 i Folkebladet (Galten) gav jeg min mening til kende, og jeg mener stadigvæk, at der ikke bør bygges højere end 2-3 etager, og jeg synes heller ikke, at der skal bygges helt ud til torvet.

Jeg mener, at det er i orden at anlægge en p-plads nord for byggeriet. Og så forestiller jeg mig en form for tæt/lav bebyggelse, hvor der bygges højest mod nord, og at byggeriet bliver lavere ud imod torvet.

På den måde sikres der mest muligt lysindfald til forhaver, altaner og tagterrasser og en størst mulig vindbrydning. Jeg forestiller mig også, at der i stueplan kan indrettes en café, så man kan sidde og nyde sollyset i det meste af sommerhalvåret.

Mine betragtninger gælder også det kommende byggeri ved den gamle 'Spar'-bygning . Den ligger på torvets sydside og bør derfor ikke være for høj.

Jeg forestiller mig en ny bygning med en bred arkade mod torvet, således at der bliver en mindre overdækket markedsplads. Så er man også fri for at bøvle med at sætte telte op på torvet ved særlige arrangementer. Ligeledes kunne vi også have brug for en netcafé til byens unge mennesker. Jeg synes også, at der i et nyt byggeri skal åbnes op for etablering af mindre niche-forretninger.

Vi ser et tydeligt eksempel i Galten, hvor Butik Kate her i foråret bliver til 3 mindre forretninger, og går man en tur på Adelgade i Skanderborg, skyder den ene mindre forretning op efter den anden.

Når alt dette er sagt vil jeg også gøre opmærksom på, at der i dag er udviklet byggeelementer med indbyggede solceller.

Til sidst vil jeg udtrykke min mening om, hvilke former for lejligheder, der bør bygges. Vi mangler gode og billige lejeboliger til byens ældre og unge, men mon ikke der kan blive plads til et par ejerlejligheder.

En bred sammensætning af beboere i alle aldre sikrer også et levende torvemiljø.

Publiceret 16 January 2019 16:00