Ifølge Venstres Anders Laugesen blev der begået politiske løftebrud på byrådsmødet i december. Foto: Ole Nissen

Ifølge Venstres Anders Laugesen blev der begået politiske løftebrud på byrådsmødet i december. Foto: Ole Nissen

Løftebrud på kaotisk byrådsmøde?

Af
Af Anders Rosenstand Laugesen (V)

næstformand for Økonomiudvalget og formand for Socialudvalget i Skanderborg byråd

Ry Bytorv Byrådsmødet den 19. december må gå over i lokalhistorien. Borgmester Jørgen Gaarde leverede – efter min mening – en problematisk og demokratisk betænkelig mødeledelse med det resultat, at byrådet blev kastet ud i et regulært kaos, hvor partierne ikke anede hvilke ben, de skulle stå på.

Årsagen til kaosset var, at borgmesteren sprang fra en klokkeklar aftale med byrådet. En aftale som også pressen var blevet delagtiggjort i. Der blev begået et eklatant løftebrud fra borgmesterens side. Dette er indiskutabelt, og dette giver borgmesteren et forklaringsproblem. Mere om det senere.

Resultatet af kaosset blev, at det første dagsordenpunkt nemlig 'Godkendelse af dagsorden' tog det meste af en time, da byrådsmødet undervejs blev udsat, så visse politikere kunne holde råd. Borgerne på tilhørerrækkerne blev midlertidigt smidt på porten af borgmesteren, hvilket er stærkt beklageligt.

Endvidere blev der truffet en højst bemærkelsesværdig beslutning, hvor byrådet klart anerkender, at en ny lokalplan for Ry bytorv kan være problematisk, hvorfor Ankestyrelsen nu skal konsulteres, og hvor byrådet alligevel godkendte selvsamme lokalplan.

Normalvis plejer vi i byrådet at undersøge sager grundigt, så vi har styr på blandt andet juraen, inden vi træffer en politisk beslutning. Her er det modsatte tilfældet, og dette problematiske forhold advarede jeg kraftigt imod på byrådsmødet, inden jeg gik imod flertallet af flere forskellige grunde.

Årsagen til kaosset var som skrevet, at Jørgen Gaarde løb fra en klokkeklar aftale.

Borgmesteren havde forinden byrådsmødet skrevet til pressen og byrådet og bekendtgjort, at han agtede at indstille, at sagerne om Ry bytorv blev trukket fra byrådets dagsorden, så sagerne kunne blive undersøgt nærmere. Når en borgmester gør sådan noget, har han selvsagt et flertal bag sig.

Vi i Venstre tilkendegav også, at vi støttede borgmesterens forslag. Borgmesteren bekræftede overfor Venstre så sent som ved middagstid den 19. december – altså kort tid forinden byrådsmødet - at han fortsat ville foreslå, at sagerne trækkes fra dagsordenen. Dette løfte sprang borgmesteren fra til stor overraskelse for Venstre.

Borgerne forventer politikere, der kan samarbejde, men en klar forudsætning for samarbejde er, at man kan stole på hinanden. Derfor vil jeg foreslå, at byrådsmødet evalueres på næstkommende økonomiudvalgsmøde, så det ellers nogenlunde samarbejde i Skanderborg byråd forbedres i det nye år 2019.

Publiceret 10 January 2019 15:00