Tilbud om plantebaseret mad

Af
Hanne Stender Damkjær, Alternativet,

Fasanvej 5, 8362 Hørning

Inden seneste byrådsmøde havde Alternativet indsendt et forslag til dagsordenen, som omhandlede, at der skulle kunne tilbydes plantebaserede måltider i kommunens køkkener, til de som måtte ønske det.

Der pågår som regel intense forhandlinger partierne imellem i de sidste dage op mod byrådsmøderne. Her søger man at indgå aftaler, så der kan opnås enighed/kompromis eller flertal for de enkelte punkter. Denne proces giver også god mening, da det jo handler om at opnå de bedst mulige resultater på byrådsmøderne, til gavn for borgerne.

Til byrådsmødet viste tilkendegivelserne fra de andre partier, at der ikke ville være opbakning til alternativets forslag. I stedet kom der to andre forslag til punktet; et stillet af rød og et af blå blok.

Da forslaget om mulighed for plantebaseret mad i offentlige køkkener er en del af Alternativets politik, fastholdt Mira Issa Bloch alligevel at stille sit forslag i oprindelig form. Selv om Mira sagde ja til rød bloks forslag, da hun fandt at dette trods alt var bedre end at forslaget faldt helt bort, ønskede hun en debat ud fra sit oprindelige forslag. Hun fik meget kritik for dette i byrådssalen. Det var lige før de andre politikere brugte lige så lang tid på dette, som på at begrunde deres holdning til punktet.

Alternativet vil gerne flytte holdninger. Det har partiet medvirket til, ved at sige ting, som de øvrige partier har rystet på hovedet over, men som hen ad vejen har vist sig at vinde indpas. Når vi lokalt ønsker en debat ud fra et politisk forslag baseret på Alternativ politik, er det fordi vi tror det flytter holdninger.

Det har ikke noget at gøre med at ønske opmærksomhed på Alternativet eller Mira som person, som det ellers blev antydet. Alternativet ønsker kun opmærksomhed på forslagets emne.

Vores forslag affødte udmeldinger fra øvrige partier, som jeg er sikker på borgerne finder interessante at kende. Jeg tænker over, om man kan sige, at det politiske spil, der plejer at foregå bag ved byrådsmøderne, nu kom mere frem i det åbne.

Blandt andet kom der fra byrådsmedlemmer en holdning til, at det er fanatisk at spise plantebaseret mad, at det da ikke er noget problem at spise plantebaseret, man kan bare vælge kødet fra og nøjes med at spise grøntsager og tilbehør, samt holdningen at mennesker ikke er skabt til at spise plantebaseret mad, og derfor bør det ikke være en mulighed for de, som ønsker det. Nogle mente også, at forslaget var spild af byrådets tid. Jeg er sikker på, at for eksempel de mennesker, der er vegetarer eller veganere og som nærmer sig pensionist-alderen, ikke synes, det er spild af tid.

Jeg synes, det var en rigtig god debat. God på den måde, at der kom sandheder på bordet. Sandheder om de enkelte partiers og byrådsmedlemmers syn på at spise plantebaseret og på de mennesker som har valgt det. Det giver borgerne mulighed for at forholde sig både til emnet og til, hvem der fremover skal repræsentere den politiske udvikling i vores kommune.

Alternativet er kommet for at udfordre det bestående. Ikke bare fordi vi kan, men der hvor det giver mening for os. Det gælder både for de politiske forslag og for den kultur, som politik udformes under.

Publiceret 03 January 2019 17:00