Er psykiatrien selv blevet syg?

Nu er tiden inde til, at vi finder den rette medicin, så psykiatrien kan blive sund og stærk, lyder det

Vi har alt for længe taget psykiatriens velbefindende for givet. Nu er tiden inde til, at vi finder den rette medicin, så psykiatrien kan blive sund og stærk.

Psykiatrien er hårdt prøvet. I Østjylland står det værst til i landsdelens sydlige del, herunder Skanderborg, hvor antallet af tvangsindlæggelser er steget med over 70 procent på tre år. I en opgørelse fra Sundhedsstyrelsen fra august ses det, at varigheden af tvangsindlæggelser i Skanderborg på bare to år er faldet fra 22 til 14 dage i gennemsnit. Ressourcerne er simpelthen for små.

Man får næsten en oplevelse af, at psykiatrien selv er blevet syg, og det er min klare holdning, at det er vores – politikernes – ansvar, at den atter kommer på fode.

Situationen er dybt problematisk, og selvom regeringen endelig har fået sat psykiatrien på finansloven, er det afgørende, at vi kommer til bunds i, hvad der skal til for at gøre psykiatrien sund og stærk – og, ikke mindst, at vi som samfund er villige til at gøre det, der skal til.

Løsningen er kompleks og krævende. Det er nemlig ikke kun sengepladser, der mangler, hvis vi skal nedbringe antallet af tvangsindlæggelser. Også på uddannelsesfronten må vi følge med, så vi på alle niveauer kan håndtere de udfordringer, vi også fremover vil stå overfor.

Hvis ikke vi vil risikere, at hele systemet omkring vores psykiatri sygner hen, mens psykisk syge, deres pårørende og personalet fortvivlet ser til, er det tid til at tage udfordringen alvorligt. Det er på tide, at psykiatrien får lov til at blive ordentligt rask.

Publiceret 14 December 2018 21:30