'Dialoggruppe for og mod massivt og højt byggeri i Ry' har tidligere på året til borgmester Jørgen Gaarde (S) afleveret 726 protester mod det planlagte byggeri på Ry Bytorv. Arkivfoto

'Dialoggruppe for og mod massivt og højt byggeri i Ry' har tidligere på året afleveret 726 protester mod det planlagte byggeri på Ry Bytorv. Arkivfoto

Debat: Høje huse i Ry

For nogle dage siden kunne vi Ry-borgere i avisen læse overskriften 'Nej til dialog om høje huse på Ry Bytorv'. Dog er det ikke udelukket, at utilfredse borgeres synspunkter kan blive båret videre i den fortsatte udformning af anden etape af Ry Bytorv.

Det var en spand meget kold vand i hovedet på de borgere - og Rys borgere i det hele taget – der arbejder for dialog. Det lyste ud af artiklen, at løbet er kørt. De høje punkthuse skal bare bygges. Jens Szabo har også tidligere udtrykt en forpligtigelse fra det gamle Ry Byråds tid til at køre planerne for Ry Bytorv fra før 2007 og kommunesammenlægningen ud i livet. Men har han ikke et habilitetsproblem i den sag?

Der er gået mere end 10 år siden de oprindelige planer; projektet dengang var et andet, og Finanskrisen i 2008 kom i vejen. Det blev meget svært at sælge lejlighederne – trods ikke holdte løfter om, at der ville følge B&O-udstyr med i købet. Det gik også sløjt med at sælge de projekterede lejligheder i Ry Bymidte 2, og projektet blev opgivet.

Stor er derfor Ry-borgernes forbløffelse og harme over at blive præsenteret for et helt nyt projekt med 3-4 etages høje huse. Det vil fuldstændig ødelægge midtbyen og vores smukke gamle stationsby. Lad dog de høje huse blive bygget andetsteds, hvor der er plads til dem. Det er der ikke i midtbyen. I en lille dal ovenikøbet.

Den gamle stationsby vil være en saga blot med dette kolosprojekt og de øvrige projekter om høje huse i Ry. Det er nok med det nye kolossale industriplejehjem, der rejser sig på det gamle stadion. Prøv at gå en tur ad Kildebakken og se, hvor kæmpemæssigt, det bliver – trods de kun to etager. Kommer der mon røde tagsten på taget til at bedre udsigten?

Æstetiske hensyn syne at være ganske fraværende i planlægningsprocessen.. Godt nok har avisen vist, hvordan skyggevirkningerne (måske en objektiv kilde?) vil blive. Har man mon også lavet (uafhængige!) beregninger på vindvirkningerne ved flere høje huse end én bygning, hvor der kun er fire hushjørner – og ikke 16! Der bør vel tages højde for alle tre variable i et byggeprojekt. Skal de gamle flotte Skønvirke huse på Strungesvej ofres helt?

Ry by vil selvfølgelig beholde sin smukke natur uanset udviklingen og de anførte korttidsbetragtninger. Men hvad med det længere sigt? Vil en fuldstændigt forandret bymidte kunne sikre Rys turistmæssige værdi, når byen kommer til at ligne alle andre byer med høje huse. Besøg Silkeborg, Horsens og Vejle og vel også Skanderborg med tiden og se, hvordan de alle ligner hinanden. Der udnytter man selvfølgelig også den smukke natur, men hvordan vil byggerierne se ud med tidens tand og ændret byggestil? Ry stationsby er en klasse for sig med sine (endnu) røde hustage.

Hvordan vil det også gå med infrastrukturen/trafik og parkeringsforhold i Ry med de muligvis mange nye indbyggere? Arbejder man på helt at nedlægge stationsbyen og få toget fra Silkeborg til Århus over Galten, som der også er planer for? Arbejder man i det hele taget for at få trafikken i Ry til at bryde helt sammen, så der kan bygges en omfartsvej?

Dette er mange og væsentlige spørgsmål, som Byrådet passende kunne gå i demokratisk dialog med Rys borgere omkring – i stedet for at afvise Dialoggruppens meget positive arbejde til fordel for vores by – ikke imod den.

Ry skal vel ikke for tid og evighed bøde for boligspekulanters privatkapitalistiske interesser. Der var mange danskere, der måtte gå fra hus og hjem som følge af Finanskrisen i 2008 = en krise som følge af overdreven (bolig)spekulation. Købte Ry Bymidte ikke husene til sit projekt for en alt, alt for høj pris, så de ligger som de har redt? Det kan vel ikke være en socialdemokratisk kommunes opgave alene at varetage private interesser på bekostning af borgere, der ønsker DIALOG om Rys fremtid. Og også kommer med gode forslag til den fremtidige udvikling.

Og så en til avisen også: Hvor meget fremgik det egentlige af den, at der der for et par måneder siden var et møde på Hotel Ry om sagen? Og hvad med Annoncebladet??? Var der en annonce om dette møde – vist en torsdag – i onsdagens avis? Bevidst taktik fra kommunens side ikke at annoncere?

Publiceret 22 November 2018 16:30