Låsbyvej er meget trafikeret, og her er der ingen cykelsti.

Låsbyvej er meget trafikeret, og her er der ingen cykelsti. POLADK

Debat: 'Helt herude i Nr. Vissing, er vi også en slags skatteborgere, og vi mangler en cykelsti'

Af
Grethe Lundstrøm

Bækgårdsvej 3

Nr. Vissing

8660 Skanderborg

Kære Claus Leick. Duskriver den 20. november i Uge- Bladet, at cykelstierne i Skanderborg Kommune er nedslidte og trænger til en renovering. Du og dine kollegaer i Byrådet vil også finde penge til det.

Så langt, så godt. Det er kun positivt, at cykelstierne er i en sådan stand, at cyklisterne rent faktisk kan bruge dem.

Det giver også anledning til at hive smertensbarnet i Kommunen på banen endnu engang: Låsbyvej.

Her langs en af kommunens mest trafikerede veje, er der slet ingen cykelsti. Det har ellers været et stort ønske gennem mange år, men i politikere her ikke prioriteret det så højt, at i har været villige til at gøre noget ved det. Det er så frustrerende, at trafiksikkerheden i den grad, er nedprioriteret herude.

Resultatet er, at borgere i Nr. Vissing, Veng, Hårby og Foerlev reelt ikke har mulighed for at tage den tohjulede fordi vejen er så stærkt trafikeret og samtidig meget smal i forhold til den tunge trafik. Det er livsfarligt at cykle og gå langs vejen.

Ingen børn cykler fra Nr. Vissing til Veng skole, hvilket jo ellers ville være helt i tråd med alle anbefalinger om at røre sig hver dag.

At en cykelsti har den ønskede effekt, ses tydeligt ved Hårby. Her blev for år tilbage etableret 800 m.cykelsti på Låsbyvej mellem Skråvejen og Veng Skole. Den bliver flittig brugt af både børn og voksne.

Og det er vel det, i vil kære politikere? Sikre veje, der også indbyder til at blive brugt af bløde trafikanter. Helt herude i Nr. Vissing, er vi også en slags skatteborgere. Vi vil gerne have de samme vilkår, som den øvrige del af Skanderborg Kommune. Det har vi ikke!

For nylig satte politiet til vores store undren og utilfredshed hastighedsgrænsen op på strækningen mellem Ballen og Nr. Vissing. Når vi protesterer over det, er det ikke kun p.g.a. den øgede støj, men i høj grad den manglende adskillelse af bløde og hårde trafikanter.

Derfor kære politikere i Skanderborg Kommune: Kom nu med en klar melding om, hvad jeres intentioner og visioner er omkring en cykelsti mellem Låsby og Skanderborg.

Publiceret 21 November 2018 19:00