Debat: Skanderborg Kommune nedprioriterer cyklister

Af
Thomas Tjørnehøj

Emborgvej 109

Skanderborg

Skolestien gennem Højvangen - en af Skanderborg Kommunes mest benyttede stier - er for tiden fuldstændig spærret for både cykler og gående. Årsagen oplyses at være klimatilpasning uden yderligere forklaring.

Spærringen kommer overraskende, da den ikke er forvarslet, og der er heller ikke anvist omkørsel. Som ikke-stedkendt er det derfor noget af en udfordring at forsøge at finde vej uden om afspærringen, i labyrinter af uskiltede stier og stikveje.

Bilister ville aldrig finde sig i, at en trafikeret vej blev afspærret på denne måde - uden hverken forvarsel eller skiltet omkørselsmulighed. Det ville heller aldrig ske, men det gør det altså, når spærringen "kun"

Går ud over cyklister og fodgængere

Som ingen vel længere kan være i tvivl om, er bilkørsel en væsentlig årsag til klimaforandringer. En del af Skanderborg Kommunes klimatilpasning burde derfor bestå i at mindske tilskyndelsen til at køre i bil, men sådan hænger det ikke sammen - tværtimod.

Kommunen jubler over udvidelsen af motorvejen til seks spor, har bidraget med et tocifret millionbeløb til de sydvendte motorvejsramper i Vrold, og sørget for masser af parkeringspladser ved det nye rådhus.

Cyklister er i forvejen rigeligt udfordret af Skanderborgs bakkede terræn, men dertil nyanlægger man infrastruktur, som kun giver flere udfordringer: Uhensigtsmæssigt udførte lyskryds, rundkørsler, indsnævringer og vejbump, smalle og ujævne cykelstier m.m. Dertil kommer de fjernede fodgængerovergange på Adelgade og Vroldvej.

Og også når Kommunen "klimasikrer", er det igen cykler og gående, der må holde for - ikke de biler, der er årsag til klimaforandringerne.

Skanderborg ligger i bunden

23. oktober gjorde Jens Peter Hansen fra Dansk Cyklistforbunds hovedbestyrelse i et læserbrev her i Uge-Bladet opmærksom på "Den Nationale Cyklistundersøgelse", som viser cyklisters tilfredshed - eller utilfredshed - med forholdene i 32 kommuner - blandt andet Skanderborg.

Undersøgelsen skal imidlertid findes på den nordsjællandske Furesø Kommunes internetside. På Skanderborg Kommunes leder man forgæves. Det kunne måske have noget at gøre med, at Skanderborg på væsentlige parametre ikke bare ligger langt nede, men suverænt scorer laveste karakter, og desuden i flere tilfælde ligger i "bund-5".

Undersøgelsen er offentliggjort i august 2018. Jeg kendte derfor ikke til den, da jeg i et læserbrev i februar antog, at Skanderborg Kommune måtte være landets mest cykelfjendske. Måske burde jeg være glad for, at undersøgelsen bekræfter min påstand, men det er jeg egentlig ikke.

Publiceret 15 November 2018 14:00