Debat: Planer for Skanderborg Kommune

Af
Tyge Petersen

Klostervej 98 C

8680 Ry

I kommuneplanen er der et gennemgående buzzword, som er 'fortætning'. Dette fænomen flyttes fra kommuneplanen over i lokalplanerne.

Er fortætning så lykken? Ja det er den da – for de berørte grundejere, hvis ejendomme tilføres en betydelig merværdi. Muligvis, ja sandsynligvis også for byråd/administration, som måske føler, de med fortætningen får et mere imposant bybillede.

Men er fortætning også til gavn og glæde for de almindelige borgere i kommunens fire bycentre. Ja, hvis man skal tro de meget stærke reaktioner i Ry mod først byggeriet ved Klostervej og dernæst udvidelsen af Ry Bytorv, så er det ingenlunde tilfældet.

I uge 41 har Henrik F. Larsen et indlæg i Uge-Bladet, som jeg fuldt ud kan tilslutte mig. I indlægget harcelerer han særligt over forgrimmelsen af byen (Skanderborg) og ændring af lokalplaner. ”Ølse for og ølse bag, pølsen bevarer dog sin smag” – det er muligvis ikke alene ændring af lokalplaner, som medvirker til byens forringelse.

Om Henrik F. Larsens indlæg har en kær gammel veninde på 91 skrevet til mig:

"Jeg synes absolut, han har ret. Og jeg synes, det samme gælder for Ry og sikkert masser af andre steder. Synd for Danmark. Ry er jo i forvejen ikke nogen smuk by, men jeg synes, vores gågade er upraktisk, ikke køn og flere negative ting. Desværre. Men omegnen er til gengæld vidunderlig. Det glæder jeg mig så over."

Som det fremgår af foranstående, er den efter min opfattelse helt gal i Skanderborg og i Skanderborg Kommune. Jeg kan selvfølgelig kun gisne om (hvilket jeg har forsøgt), hvorfor det er tilfældet.

Er det så bedre i f.eks. Aarhus, som også har en socialdemokratisk borgmester? Nej det er om muligt langt værre. Byråd/administration og såkaldte developere har fuldstændig ødelagt Aarhus Havn, og Ceres-arealet er heller ikke gået ram forbi.

Tilbage til Skanderborg Kommune og kommunens tekniske forvaltning. For en uskyldig og forhåbentlig overvejende uvildig iagttager synes det at forekomme, at nogle bygherrer har lettere ved at få deres sager igennem ”systemet” end andre. Hvis den hypotese er rigtig, kræves der naturligvis indgriben fra kommunens politiske ledelse.

"En blind mand kan vist føle med sin kæp", at det til dato ikke er lykkedes kommunens politikere at forklare den undrende offentlighed om 'fortætnings-lyksaligheder. Om det såkaldte 'Lille Nyhavn', som nu er sendt i høring ændrer herpå, henstår indtil videre i det uvisse.

Publiceret 25 October 2018 19:30