Socialdemokratiet vil kompensere Skanderborg Kommune

Udligning Det lykkedes ikke regeringen at lave en aftale om den kommunale udligning, som skulle sikre en retfærdig fordeling af skattekroner mellem landets kommuner. Derfor foreslår Socialdemokratiet nu at give en økonomisk kompensation til de kommuner, som har fået udbetalt for lidt de senere år.

Skanderborg Kommune står til at modtage en engangskompensation på 8 mio. kr. I hvert fald hvis det står til Socialdemokratiet. Socialdemokratiet foreslår at kompensere alle de kommuner, som har modtaget for lidt i kommunal udligning de senere år med i alt 2 mia. kr.

Skanderborg Kommune er en af de kommuner, som har modtaget for lidt.

Det kan ikke være rigtig, at Skanderborg skal lide under, at vi har fået udbetalt for lidt de senere år på grund af en fejl i udligningsordningen. Det har kostet kommunen rigtig mange penge.

Derfor synes vi i Socialdemokratiet, at det er rimeligt, at alle de berørte kommuner bliver kompenseret.

Regeringen mislykkedes at indgå aftale om et nyt udligningssystem

Den kommunale udligning er en ordning, som skal udjævne de forskelle, der er mellem kommunernes økonomiske muligheder.

I foråret måtte regeringen droppe at lande en aftale om en ny udligningsreform, som skulle rette op på fejlene i det nuværende udligningssystem. I lang tid havde man bl.a. ikke taget højde for udlændinges uddannelsesbaggrund. Det har medført, at 69 kommuner har fået udbetalt op mod 1 milliard kroner for lidt om året de senere år.

Det kan særligt mærkes nu, hvor kommunerne lægger deres budgetter for næste år, mener Socialdemokratiet, som kritiserer regeringen for ikke at have været sin opgave voksen.

Det er simpelthen en falliterklæring, at regeringen ikke har fået rettet op på fejlene. Det har kostet kommuner millioner af kroner. Det går i sidste ende ud over den nære velfærd, som kommunen kan tilbyde.

Nu skal kommunerne i gang med at lægge budgetter for næste år, og der kan mange af dem være tvunget til at skære ned på børnepasningen, undervisningen eller ældreplejen, siger Henrik Dam Kristensen.

Med forslaget om en kompensation til kommuner vil Socialdemokratiet altså dække noget af det tab, som kommunerne har haft, fordi den kommunale udligning har nogle åbenlyse udfordringer.

Socialdemokratiet understreger dog, at der stadig er behov for at lave en ny udligningsordning.

Nu går vi ind og kompenserer kommunerne, som har tabt på det her. Og så vil det være en opgave, som Socialdemokratiet tager på sig, hvis vi bliver betroet med regeringsmagten efter et valg, at få lavet en aftale, som løser udfordringerne i udligningssystemet, uden at det fører til store nedskæringer i velfærden nogen steder.

Publiceret 01 October 2018 18:00