Oversigt over det pågældende område på Præstbrovej.

Oversigt over det pågældende område på Præstbrovej.

Debat: Åbent brev til Byrådeti Skanderborg

Kære Byrødder!

Onsdag 5. september er sagen om boligbyggeri på Præstbrovej 43 på dagsordenen som punkt 162. Det er fjerde gang i træk, den samme sag er på dagsordenen.

Siden I første gang behandlede sagen i april i år, har den ændret karakter. I april besluttede et flertal på 15 ud af 29 byrådsmedlemmer ikke at lokalplanlægge for min matrikel.

Dette blev meddelt mig i afgørelsesbrev i maj. Heldigvis er der en retslig fejl i afgørelsen. Der henvises helt enkelt til en paragraf, som intet har med sagen at gøre. Jeg har klaget til Planklagenævnet og kan, på grund af den retslige fejl, vide mig sikker på, at sagen bliver hjemsendt til fornyet behandling. Som det så smukt hedder. Det er med andre ord en ommer.

Desuden har jeg fulgt den slet skjulte vejledning fra Skanderborg Kommunes eget notat udarbejdet af advokat Alice Westergaard (hun er topadvokat inden for planlov) om at ansøge om byggetilladelser.

Under ”normale” omstændigheder kan kommunen afvise byggeansøgninger ved at nedlægge et forbud efter planlovens §14. Det kræver blot, at kommunen havde til hensigt at planlægge for området, da den modtog ansøgningerne.

Det kan man jo næsten altid påstå, at man havde. Normalt er det svært at modbevise. Men ikke i dette tilfælde. Byrådet har i april eksplicit besluttet ikke at planlægge for området. Derfor kan man ikke stoppe byggeriet.

Det betyder, at bordet fanger. Skanderborg Kommune kan ikke nægte mig de tre ansøgte byggetilladelser.

Så er alt vel godt, skulle man tro. Tja, for mig er det egentlig helt fint. Men hvordan er det for andre? Lad mig forklare.

De tre huse, jeg har søgt byggetilladelse til, ligger i hver sit hjørne af det areal jeg ejer, og som er udlagt til boligområde i kommuneplanen.

To af husene ligger tilbagetrukket fra vejen, og fra den overfor liggende møbelfabrik. Så langt tilbage, at der bevisligt ikke er støjproblematikker. Det tredje ligger klods op ad fabrikken. Jeg frygter ikke støjproblemer. Hvis der skulle opstå problemer med støj, er det jo kommunens pligt at rette fabrikken ind. Det skal nok gå. Men det er da lidt ærgerligt for kommunen og møbelfabrikken.

Og så er der en ekstra lille gevinst. Når sagen skal gå om, kommer der bemærkninger fra Planklagenævnet om, hvordan det bør forløbe. De bemærkninger retter kommunen sig selvfølgelig efter. Så bliver området bebygget, som det hele tiden har været meningen. Godt. Ganske vist er det hele forsinket. Men det findes der også en løsning på.

Erstatningssøgsmål hedder den løsning. Som politiker er man jo personligt ansvarlig for, at det man foretager sig politisk er lovligt. Så når det ikke var lovligt, står man til ansvar. Hvis man altså ikke har stemt imod.

Kommunen står i øvrigt altid til ansvar. Også når det en administrativ afgørelse, som påfører et tab på ulovlig vis, er det erstatningspligtigt. Hvad der er foregået i sagen, og hvorvidt det alt sammen var lovligt, skal jeg ikke udbrede mig om her. Det klarer vi i de dertil indrettede instanser.

Kort fortalt: Byrådets beslutning fra april fører umiddelbart til boligbyggeri klods op ad Præstbrovej, efterfølgende sagsanlæg og pligt til at regulere møbelfabrikken. I al fald, hvis kommunens påstand om at der er støjgener fra fabrikken lige der, står til troende.

Der er også en anden mulighed: Man kan vælge at flytte byggeriet mod øst. Et flertal i Økonomiudvalget har tidligere anbefalet denne løsning. De juridiske og tekniske aspekter i denne mulighed har jeg beskrevet i detaljer og sendt til administrationen, som har vedhæftet det til dagsordenen på onsdag som bilag. Så det er jer alle bekendt.

Publiceret 04 September 2018 13:00