Der må være grænser for vækst - selv i Ry

Byfortætning Jeg er imod den nuværende plan for byggeriet af 5 boligblokke af hhv. 4 x 4 og 1 x 3 etagers højde.

Kommunen har lige nu alle tiders chance for at påvirke byggeriet, således at bytorvet bliver en integreret del af midtbyen. Man bør inddrage kapaciteter, der har sans og næse for, hvorledes Ry Stationsby historisk er opstået. Byggestilen bør følges på Ry bytorv.

Efter at stationen blev bygget i 1870-71, voksede byen langsomt ud fra stationen. Dette må kunne inspirere til at ændre tegningerne i det planlagte byggeri. Hvis kommune og bygherre vælger at se bort fra det, må det jo være andre motiver, der driver byggetrangen. For mig handler det blot om at prioritere æstetik og historik, frem for økonomi. Det bør der være plads til i Ry midtby.

Der er mange smukke og spændende huse lige i nærheden. Udover at de mister udsigt og vidde, kommer der også skyggepåvirkninger en stor del af året. Samtidig vil det unikke indtryk af byens huse, drukne i de påtænkte byggeplaner.

Dette er en klar forringelse af livskvaliteten for de nære naboer, og så sandelig også for alle os, der bruger bytorvet til hverdag.

Der bør være plads til cyklende. Lad bytorvet være ”shared space”, så der både er plads til cyklende og gående.

Jeg efterlyser stadig en helhedsplan for Ry midtby, og frygter at der bliver tre, meget forskellige udtryk - bytorvet, "gågaden" og stationspladsen, som slet ikke hænger sammen.

Tænk på æstetikken, byggestilen, højden og respekten for naboerne og miljøet i midtbyen.

Jeg ønsker ingen høje, firkantede punkthuse i Ry midtby.

Min dybeste respekt for initiativrige forretningsfolk, der har energi og midler til at være igangsættere - MEN ikke for enhver pris.

Hvis vi bliver ved med at bygge højt, er der risiko for at ødelægge det unikke udtryk, der, trods alt, stadig gør Ry tiltrækkende for mange.

Kære bygherre og kommune: Stik en finger i sandet og fornem det storslåede område, vi bor i. Det er ikke økonomien og afkastet, der skal i første række – det skal alle os, der har valgt at bosætte os i Ry Stationsby.

Lad os tage en tænkepause på et år, så vi kan få udviklet en god plan for området.

Publiceret 03 September 2018 06:00