Debat: Behov for større arbejdsglæde i ældreområdet

Skanderborg Kommune mangler mange medarbejdere indenfor SOSU-området. Det ekstra behov i Skanderborg Kommune i de kommende 10 år skønnes af FOA og Kommunernes Landsforening at udgøre ca. 400 fuldtids medarbejdere - ca. 200 på grund af alderstilbagetrækning og ca. 200 på grund af flere ældre.

Der skal derfor uddannes og ansættes flere medarbejdere, og det skal sikres, at de nuværende fastholdes til deres pension. Det kræver en plan, der ikke blot skal have "fokus" - men handles på.

Hvorfor mangler der flere hænder? Der er i disse år en stor tilbagetrækning af SOSU-medarbejdere. Det skyldes flere ældre medarbejdere, mgl. opdatering af deres uddannelse i en tid med krav om digitale hjælpemidler og større arbejdspres. Den store vækst i antal ældre, der har brug for hjælp, skyldes 1) fødselsoverskuddet midt i 1940'erne, 2) længere levetid p.g.a. nye behandlingsformer for sygdomme, 3) sundere livsstil og 4) stigning i antal ældre med demens. Nationalt Videnscenter for demens har tal for Skanderborg Kommune: I dag er der ca. 750 med en demensdiagnose, om 20 år forventes det dobbelte.

Tendensen er tilsvarende i andre kommuner, så vi skal selv finde de nye hænder.

Men hvad gør vi?

De tiltag, der skal gennemføres, skal gennemsyres af en vilje overalt til at skabe større arbejdsglæde. Det vil langsomt men sikkert også være med til at gøre arbejdsområdet attraktivt for nye medarbejdere og være med til at fastholde de nuværende medarbejdere. Arbejdet skal helt enkelt give mening for den enkelte.

Undersøg arbejdsglæden. Undersøg hos de ansatte, hvorfor de vælger at arbejde med ældre medborgere. Undersøg, hvilke ting, der gør deres arbejdsdag udfordrende og spændende. Analysér, hvad man kan gøre ved de ting, der gør hverdagen træls. Spørg direkte, hvad der kan få medarbejderen til at blive på posten til pensionsalderen.

Ingen medarbejder kan forvente at gå fløjtende hjem fra arbejde, eller at hver arbejdsdag er en drøm. MEN kommunen SKAL gøre DET bedre, som medarbejderne mener KAN gøres bedre. Det skal ikke "bare" være "fokus" på det. Alle medarbejdere har idealer, og en undersøgelse fra VIVE viser, at mange stopper, fordi betingelserne for at arbejde med deres idealer er for ringe.

Alle ansatte skal være oplevelsesmedarbejdere. Der er mange ansatte, der kun er ansat til de ekstraordinære oplevelser på plejehjemmene. Selvfølgelig skal alle fastansatte medarbejdere være med at planlægge og afvikle de særlige tiltag. De skal også arbejde med det sjove.

Flere fuldtidsstillinger. Vi opfordrer til, at der tilbydes fuldtidsjob til de deltids medarbejdere, der ønsker det. Det kun kan lade sig gøre, hvis dagligdagen sikrer, at folk ikke bliver slidt op.

Fjern løse vikarer - i hvert fald fra vikarbureauer. Ældre - og ikke mindst de demente - har behov for et kendt personale. Det giver tryghed og værdighed for de ældre og arbejdet nemmere for medarbejderne.

Mere frihed til de ansatte. Der skal gives de ansatte mere frihed i udførslen af deres arbejde. Undgå at beskrive bevilget hjemmehjælp i de mindste detaljer. Giv medarbejderne og de ældre mulighed for sammen at "udfylde den visiterede ramme".

Ansæt også indvandrerkvinder. Mange plejecentre oplever, at indvandrerkvinder er populære og vellidte, da de ofte besidder gode evner for omsorg, respekt og stabilitet. Rent økonomisk er det også et win-win, da man så sparer overførselsindkomster.

Større kontakt til pårørende og frivilliggrupper.

Nytænkning af behovet for større kontakt til pårørende og frivilliggrupper for løsning af nogle opgaver, der kan aflaste SOSU-personalet.

Betingelserne for at levere en ældrepleje i verdensklasse er til stede, hvis der handles nu.

Publiceret 27 August 2018 18:00