Foto: Jakob Houg Jakobsen

Foto: Jakob Houg Jakobsen

Debat: Demokrati og loyalitet

Trine Frengler, byrådsmedlem (S)

Noget ligger mig på sinde. Noget har naget mig igennem nogen tid. Noget får mig nu til at sige det højt.

Over sommeren har der været debatteret højt og larmende vedr. helhedsplanen for Himmelbjerget. En debat, der især har været båret af Venstres Anders Laugesen. Anders Laugesen som selv var med til at træffe en enstemmig beslutning i byrådet: At arbejde videre med helhedsplan for Himmelbjerget.

Det er for mig helt fint, naturligt og nødvendigt, at der debatteres for og imod forskellige planer, tiltag og ideer – det er jo en af grundstenene i demokratiet.

Men det er for mig en uskik, at vi ikke alle tør stå ved de beslutninger, vi træffer i et SAMLET byråd.

Det er en uskik at undsige sig beslutninger, fordi de alligevel ikke passer ind i sin personlige vendetta mod, i virkeligheden, både sine egne partifæller og resten af byrådet.

Det er en uskik, at vi i stedt for at debatterer i vores grupper, i vores udvalg og i vores byråd, debatterer i pressen. Lad os debatterer, gerne højt og larmende, men lad os gøre det, hvor det rettelig hører hjemme.

En anden tendens, som jeg har lagt mærke til, ikke kun i forbindelse med sagen om Himmelbjerget, men en tendens der flere gange har vist sig i byrådssalen, fra forskellige sider; det at gå i rette med beslutninger og tiltag som det tidligere byråd har truffet og igangsat. Som nye byrådsmedlemmer må vi leve med og støtte op om beslutninger og tiltag, som det tidligere byråd har truffet og igangsat. Alt andet er en nedgørelse af deres arbejde. Det skaber stor utryghed og frustration i hele vores organisation. Det sår tvivl om demokratiet.

Det vil være klædeligt for alle at lægge valgkampen på hylden, skrue ned for retorikken og trække i arbejdstøjet. Lad os være loyale for vores beslutninger og vores ansvar som byrådspolitikere.

Et godt, bredt samarbejde danner det bedste fundament for udvikling, tryghed for vores borgere, vores medarbejdere, ja for alle i hele kommunen.

Publiceret 27 July 2018 08:00