DEBAT: Vingeskudt helhedsplan for Himmelbjerget

Af Anders Rosenstand Laugesen, socialudvalgsformand og næstformand for Økonomiudvalget (V).

Læserbrevssvar til DF i Skanderborg byråd :

Kommunens såkaldte helhedsplan for Himmelbjerget er under kraftig beskydning fra bl.a. pressen, den 1850 mand store protestgruppe 'Folkets Bjerg' og Danmarks Naturfredningsforening.

Efter min mening bør Skanderborg byråd snarest anerkende, at disse kritikere har en stærk fælles pointe: Helhedsplanen, der er enstemmigt vedtaget, virker ikke just gennemtænkt.

Værst er det, at helhedsplanen fuldstændigt ignorerer skovbyggelinjer, søbeskyttelseslinjer, Naturbeskyttelseslovens §3 og ikke mindst tre meget restriktive fredninger.

Helhedsplanen er dermed pinlig mangelfuld og opfylder slet ikke de krav, det tidligere byråd opstillede til selvsamme plan. Eksempelvis er det ifølge det tidligere byråds formuleringer helhedsplanens opgave at skitsere, hvad der planmæssigt kan lade sig gøre på de forskellige arealer, og at respektere naturbeskyttelsen i området. For så vidt angår disse aspekter så fejler helhedsplanen fuldstændig.

Konsekvensen af disse fejl og forglemmelser er klar: Helhedsplanen vil aldrig nogensinde blive udført i dens nuværende form. Der skal ske meget store tilretninger af den 400.000 kroner dyre helhedsplan, og det kan byrådet ligeså godt anerkende for at undgå den værste hån, spot og latterliggørelse - og ikke mindst for at rede stumperne af det projekt, der primært skal finansieres via fonde. Jeg synes, det er skammeligt, at kommunen ikke har fået mere for pengene.

Byrådet har kun sig selv at takke for denne brøler. Byrådet burde selv have husket fredningerne på Himmelbjerget, for tidligere hen blev man som gæst gjort opmærksom på disse fredninger via skiltning, når man besøgte udsigtspunktet ved tårnet. Det er svært at begribe, at byrådet kunne glemme disse fredninger, men det gjorde vi altså, og det synes jeg kun, at vi kan beklage.

Når nu situationen er en helt anden, end den var tilbage under byrådsbehandlingen, har jeg ingen problemer med at erkende, at byrådet og jeg tog fejl, og at helhedsplanen er en brøler.

Politikere bør i øvrigt have lov til at indrømme, at de har taget fejl. Ellers får vi et forfærdeligt samfund. Dette må DF i Skanderborg byråd medgive. Og lad mig så slutligt minde DF om, at jeg har været en stor offentlig kritiker af helhedsplanen lige siden den første politiske behandling i økonomiudvalget, hvor jeg i øvrigt stemte imod planen. Så intet nyt, hvad dette angår, under den bagende sommersol.

Publiceret 24 July 2018 08:30