Tage Nielsen, formand for Sundhedsudvalget, er bekymret for udviklingen.

Tage Nielsen, formand for Sundhedsudvalget, er bekymret for udviklingen.

DEBAT: Har Anders Laugesen fået solstik?

Venstre har haft et godt grundlovsmøde på Ejer Bavnehøj. Det er glædeligt. Det er altid godt at fejre vores grundlov!

Jeg forstår på avisreferatet fra Anders Rosenstand Laugesens grundlovstale, at han er grundig utilfreds med samarbejdet i Skanderborg byråd.

Der er en række påstande og beskyldninger fra Anders Rosenstand Laugesen, som jeg synes er over grænsen for, hvad der er rimeligt.

Hvordan kan du tillade dig at påstå, at embedsværket i vores kommune er i ”lommen” på socialdemokratiet. Du siger dermed, at embedsværket ikke er partipolitisk neutralt. Jeg ved ikke, hvad vore direktører og fagchefer mener om denne uhyrlige påstand. Og det får jeg nok heller ikke at vide, for embedsværket har ikke mulighed for at gå ud i en offentlig debat med byrådsmedlemmerne. Det ved du udmærket og derfor er det slet ikke ordentligt at fremføre sådanne påstande.

Der fremføres også den påstand, at der føres blokpolitik, hvor Socialdemokratiet, Enhedslisten, SF, Radikale og Alternativet koordinerer vores stemmeafgivelse, inden en sag kommer i økonomiudvalget eller byrådet.

Sådan kan du vælge at se det, men du kunne også vælge en nuanceret tilgang.

Det er helt korrekt, at vi i den såkaldte fællesgruppe drøfter spørgsmål og har en dialog om de politiske emner og udfordringer, der i forbindelse med byrådsarbejdet. Men jeg vil meget gerne have mig frabedt beskyldningerne om, at vi sammen bestemmer, hvordan vi skal forholde os til sagerne i de forskellige udvalg.

Jeg oplever en åben og fri debat i udvalgs- og byrådsarbejdet. Jeg oplever at meninger brydes og vi kommer frem til beslutninger de fleste kan se sig selv i og bakke op om. Men det er også klart, at der er sager hvor vi ikke kan blive enige.

Anders Rosenstand Laugesen – der skal flere til et godt og konstruktivt samarbejde. Du har selv et stort ansvar for at fremme samarbejdet – og ikke det modsatte.

Du siger i din tale, at siden i tabte valget i november er I blevet ”dunket i hovedet med magtens røde mukkert”.

Der er noget der tyder på du har slået hovedet – eller fået solstik.

Stop nu den polemiske linje og bidrag til det konstruktive samarbejde.

Publiceret 14 June 2018 10:00