Skanderborg Kommune eksproprierede 31. januar 2018 4000 m2 af Jørn Kristiansens grund. Området ses bag ham fra det lyse område på græsset. Men han må vente måneder med at få sin betaling. Foto: Sonne

Skanderborg Kommune eksproprierede 31. januar 2018 4000 m2 af Jørn Kristiansens grund. Området ses bag ham fra det lyse område på græsset. Men han må vente måneder på at få sin betaling. Foto: Sonne

DEBAT: Uanstændig og arrogant behandling fra kommunens side

Ja, så opnåede jeg at blive ”Side 10 mand” i Ugebladet 15. maj

Jeg kan kun sige, at jeg er ikke blevet mindre knotten, efter at jeg har læst kommentaren fra kommunens jurist til min anke over den behandlingen, jeg har fået af kommunen.

Hun skriver, at hun personligt har kontaktet mig, hvilket også er rigtig. Første gang var i en mail 22. december 2016, hvor hun meddelte, at kommunen havde vedtaget at købe min jord, og at hun ville kontakte mig. Anden gang via telefon først i 2017, hvor jeg ganske rigtigt meddelte hende, at hun skulle kontakte min advokat, hvilket jeg så pludselig kan læse mig til var et problem.

Hun skriver, at dette har forlænget sagen, men jeg kan bare konstatere, via den aktindsigt jeg har fået, at har der været en eneste kontakt mellem kommunens advokat og min advokat, hvilket skete 7. feb 2017.

Her blev det foreslået, at jeg indgik en frivillig aftale med kommunen, hvor prisen skulle fastsættes af taksationsmyndighederne, og at uanset det afgørelsen så skulle det være uden forbehold fra min side.

9. marts svarede min advokat tilbage, at dette var jeg ikke interesseret i, hvilket kommunens advokat meddelte kommunen 10. marts, hvor det samtidig blev meddelt, at der bare skulle køre en ekspropriationssag. Der blev så indkaldt til åstedsforretning 21 dec. 2018. Derefter er der så berammet at taksationskommisionen kommer på besøg d. 31 aug. 2018.05.

Angående manglende dokumentation og tegninger, så er juristen bekendt med at jeg i nov.-dec. 2016 i forbindelse med et ejendomssalg forsøgte at få dokumentation på, at det var tyndt lerlag på en del af min matrikel, dog uden der kom noget ud af det.

Ved åstedsforretningen 21 dec. 2017 spurgte jeg igen, og jo, det havde hun da lige i tasken. Ved samme lejlighed spurgte jeg ind til, om der fandtes nogle tegninger over den kommende børnehave, hvilket der klart blev svaret nej til.

Jeg synes, det er mærkeligt, at man ikke må se disse tegninger, når man ved de var der, da de blev udleveret til den forestående licitation dagen efter. Ikke at jeg behøve et komplet materiale, men bare så man kunne se, hvad der skulle ske i området.

Publiceret 31 May 2018 15:00