DEBAT:

Demens og dens personlige omkostninger

Søren Erik Pedersen, byrådsmedlem (V)

Forleden i TV fulgte seerne en yngre borger, midt 50erne, med diagnosen demens. Ligeledes fulgte man familien, som bestod af hustru og to unge piger.

 

I udsendelsen kom oplysninger om, at der i Danmark findes mellem 3.000 og 6.000 børn og unge med demensramte forældre. Det vil sige, at der i Skanderborg Kommune kunne være mellem 30 og 60 børn og unge med en relativ ung-forældre, der har demenssygdommen i en eller anden grad. I dag vil kommunen typisk tilbyde den ramte, når rammerne og kræfterne i hjemmet ikke længere slår til, en plads på et plejecenter.

Er det godt nok ?

 

LÆS OGSÅ: Tilbud til tidligt demente imponerer stadig ikke

 

Burde vi ikke i stedet skabe nogle rammer, så unge-demensforældre ikke skal ende på et typisk plejecenter, hvor beboerne let kan være på alder med den demensramtes egne forældre? Hvis vi ikke kan skabe sådanne rammer selv, kan vi måske gøre det sammen med en nabokommune.

 

Der vil være et klart signal til den unge demensramte og familie i det tidlige forløb, at ”slutstationen” er i et miljø tilegnet den unge familie og ligestillede. En accept af, at der vil være nogle anderledes behov for pleje og omgang for en ung demensramt og ikke mindst dennes familie, end der vil være for en typisk plejehjemsbeboer, som måske er 25 år ældre.

 

Vi er i den situation, hvor plejeboligplaner skal drøftes, og derfor kunne det være yderst relevant at bringe nævnte problemstilling ind i drøftelserne.

 

Hvad og hvilke boligformer, som er bedst, vil jeg lade stå åbent.

 

Men jeg tror, at debatten bør tages.

Publiceret 15 March 2018 07:00