Single cigarette butt with ash. Close-up. Isolated on white background. Studio photography.

Single cigarette butt with ash. Close-up. Isolated on white background. Studio photography.

DEBAT:

Begræns rygning med særlige kasselinjer

Kirsten Normann Andersen (SF), MF, sundhedsordfører

Trods et hav af kampagner går det den forkerte vej med at holde de unge fra at ryge. generelt er der sket et fald i antallet af rygere, men blandt de unge er der kommet flere til. Det viser den nationale sundhedsprofil 2017.

 

Det er både for nemt og for billigt for unge at købe cigaretter herhjemme, og derfor mener jeg, vi skal se på, om vi ikke kan hæve prisen lidt mere og samtidig gøre det lidt mere besværligt at få fat i en pakke cigaretter.

 

SF foreslår, at regeringen pålægges at ændre lovgivningen, så salg af tobaksvarer i fremtiden skal ske fra en kiosk eller en særlig kasselinje i supermarkederne. Samtidig skal tobaksvarer markedsføres og sælges i neutrale indpakninger. Derudover er SF også åben over for en prisstigning.

 

Formålet med den nuværende lovgivning om forbud mod salg af tobak til personer under 18 år og forbud mod tobaksreklamer har været at begrænse især unges rygning.

Dette ser desværre ikke længere ud til at gå i den rigtige retning, eftersom unges rygning igen er stigende. Derfor må vi altså se på, om der skal mere til.

 

Derfor foreslår SF, at salg af tobaksvarer i fremtiden skal besværliggøres yderligere, så salget udelukkende sker fra kiosker eller særlige kasselinjer i supermarkedet.

 

På den måde kan det efter forslagsstillernes opfattelse også blive nemmere at håndhæve kravet om, at man skal være 18 år for at købe tobak, fordi man her vil have en klar forventning om, at der skal vises legitimation. Derudover vil supermarkederne have bedre mulighed for at bemande disse kiosker og kasselinjer med særlig erfarne kassemedarbejdere.

 

SF mener, at man skal trække på de gode erfaringer, man siden 2012 har haft med tobakssalg i neutrale indpakninger i Australien - dog med bevaring af de sundhedsmæssige advarsler på pakkerne.

 

I EU er Storbritannien, Irland og Frankrig i gang med at indføre salg af neutrale pakninger.

Publiceret 14 March 2018 18:00