Debat:

Konservative: Hvad med handicapområdet?

Thomas Cordtz Spidskandidat (K)

I Det Konservative Folkeparti ønsker vi til enhver at sikre bedste vilkår for børn ældre og udsatte; gode institutioner og skoler til børnene, god ældrepleje samt pleje af og omsorg for de borgere, der har svært ved at tage vare på sig selv. 

Derfor glædede det os, at der i det netop indgåede budgetforlig er afsat penge til blandt andet ældreområdet, hvilket har været tiltrængt. Der er et stort behov for flere ressourcer til blandet andet personale, og vi glæder os over indførslen af gratis drikkevarer i ældreplejen, som vi i Det Konservative Folkeparti længe har ønsket skulle indføres.

Der imod er vi bekymrede over, at handicapområdet ikke er blevet tilgodeset.
Handicapområdet har som bekendt været underlagt omfattende besparelser de senere år. Der har samtidig været problemer med at overholde budgetterne, hvilket resulterede i, at kommunen måtte eftergive en gæld på området på 7,8 mio. kr. sidste år. Og der ventes problemer med at holde budgettet også for 2017, hvilket må forventes at give i nye underskud.

Der skal være styr på økonomien og budgetterne både af hensyn til institutionerne, de handicappede, personalet og af hensyn til skatteyderne. Herom står Det Konservative Folkeparti altid vagt.

Men vi frygter, at handicappede kan komme i klemme, hvis de områder, som har opsparede underskud, selv skal indhente dem. Vi frygter en yderligere forringelse af omsorgen for de fysisk og psykisk handicappede i kommunen.

Byrådet må og skal gøre noget ved dette. Vi må og skal tage os godt af de befolkningsgrupper, der ikke kan klare sig selv. Hensynet til det enkelte menneske må komme først.

Publiceret 12 October 2017 20:00