Debat:

Kommuneplan: Ja tak til detailhandel og udvikling i hele Ry

Thomas Cordtz, konservativ borgmesterkandidat

Ry er i udvikling, og vi må følge med. Med den omfattende udstykning i de nye områder øst for byen betyder det også helt naturligt, at der opstår behov for og ønsker om detailhandel i den ende af byen. På Kildebjerg har erhvervsjorden ligget hen i årevis, uden at det er lykkedes at tiltrække virksomheder. I stedet kunne en del af områderne udnyttes til etablering af detailhandel, og der har da også været forsøg at tiltrække og etablere netop en REMA på Kildebjerg. Men planerne blev som bekendt afvist af kommunen.

Jeg hører til en af dem, der er ærgerlig over, at det ikke lykkedes og mener, at vi med kommuneplanrevisionen for Ry, der netop er sendt i høring, har en chance for ændre på det forhold. Desværre afgrænser kommuneplanrevisionen fortsat detailhandelen i Ry til midtbyen omkring de tre torve; Ry Bytorv, Stationstorvet og Bibliotekstorve - selvom det næppe er muligt opføre nye butikker her uden fordyrende etablering af p-kældre.

Med kommuneplansrevisionen begrænses udviklingen af detailhandel til midtbyen på bekostning af andre områder af byen, og man har helt overset, at der også er et butiksmæssigt centrum omkring Brunhøjvej/Parallelvej som et eller flere supermarkeder på Kildebjerg kunne føje sig til.

Jeg deler ikke bekymringen over, at byen vil knække i to eller at et nyt supermarked vil være på bekostning af handelen i midtbyen. Tværtimod. Et nyt supermarked vil kun give mere handel og være til gavn for hele byen. Det gælder særligt nu, hvor tiden synes gunstig til det grundet nye butikker i midtbyen, planerne om byfortætning, den nye placering af biblioteket, genåbningen af Ry Hotel i sommer og den snarlige etablering af torvehaller. Alt sammen sikrer liv midtbyen.

Netop fordi et supermarked tilbyder dagligdagsvarer, og fordi detailbutikkerne i midtbyen er specialforretninger, vil et nyt supermarked heller ikke være en konkurrent til disse. I stedet vil det i langt højere grad være en kærkommen konkurrent til Netto og Coop-butikkerne, hvoraf sidstnævnte sidder tungt på dagligvarehandelen i Ry.

Så lad os ændre planerne, så vi kan udnytte det tomme erhvervsområde på Kildebjerg til flere og andre formål og i tilgift få et nyt supermarked til byen. Ry vokser hurtigt, og vi skal følge med.

Publiceret 12 October 2017 05:00