DEBAT:

Forslag til skolepolitik er vokset ud af et forældet skolesyn

Af
Af Jens Anker Hansen og Tage Nielsen

begge sidder i byrådet for de Radikale

Folkeskolen er lige nu under massivt pres - de økonomiske rammer indsnævres og fjernstyringen har taget over. Det gør hverdagen unødig besværlig, flytter fokus fra skolens formål og tager for meget af personalets tid med børnene.
 
I Radikale Venstre mener vi at en skolepolitik anno 2017 skal genskabe tilliden og opbakningen til folkeskolen, og vi skal give mere frihed tilbage til den enkelte skole.
 
Vi mener at en skolepolitik anno 2017 skal give frihed og ansvar til skolerne, så skolerne kan koncentrere sig om den enkelte elevs trivsel og udvikling. Høj kvalitet i undervisningen sikres bedst på den enkelte skole – når lærere og ledere har tid til at udvikle en undervisning, som passer til den enkelte klasse og elev. Derfor skal personalets tid bruges på undervisning – ikke på at afrapportere til en administration.
 
Vi får ikke den gode skole, vi ønsker, hvis vi ikke er parate til at prioritere ressourcerne.
God undervisning kræver gode rammer for lærernes arbejde, og derfor mener vi at en skolepolitik anno 2017 bør pege på at økonomien følger vores høje forventninger.
 
Vores skoler skal have frihed til at sætte egen retning, mål og værdier.
Vi mener at en skolepolitik anno 2017 skal forpligte administrationen til at rydde op i fælles mål og udviklingsprojekter på skoleområdet.
De få, enkle og langsigtede mål, som skolepolitikken formulerer – fx om at fremme overgangen til ungdomsuddannelse – skal den enkelte skole selv lægge planer for, så det tilpasses de lokale forhold.
 
Vi mener at en skolepolitik anno 2017 skal have en målsætning om at skolerne etablerer partnerskaber med erhvervsliv, kulturliv og andre uddannelsesinstitutioner, og at administrationen skal tjene skolerne, så opgaven ikke blive en byrde for den enkelte skole.
 
Forældrene har afgørende betydning for børnenes muligheder for at få en god skolegang. Det er både godt for børnene og for skolen, når forældrenes rolle og medansvar er en del af skolepolitikken.
 
Elevernes medbestemmelse er ligeledes af afgørende betydning, og vi mener at en skolepolitik anno 2017 bør introducere at kommunens skoleelever konsulteres særskilt i alle skolepolitiske spørgsmål.
 
I Radikale Venstre mener vi at det fremlagte forslag til en skolepolitik desværre fortsat at vokser ud af et forældet behavioristisk skolesyn, der via central kontrol og instrumentelle tiltag reducerer skolelivet til et resultat af målbare delopgaver.
 
Radikale venstre kan ikke tilslutte sig den foreslåede skolepolitik.
 

null

Publiceret 07 September 2017 13:00