DEBAT:

Skanderborg Kommunes bekostelige forvaltningsproblem

Af Anders Rosenstand Laugesen, Skanderborgvej 76, 8680 Ry

Venstremand Martin Ingemann Kristiansen og undertegnede har på det seneste i lokalpressen fremført synspunktet, at forvaltningen i Skanderborg Kommune er blevet for dyr sammenlignet med nabokommunerne. Silkeborg og Favrskov kommuner fremstår markant mere omkostningseffektive end Skanderborg Kommune, hvad angår ledelse og administration.
Tal fra et nylig publiceret studium fra KORA bestyrker mistanken om et anseligt forbedringspotentiale i Skanderborg Kommune. Forskerne bag denne undersøgelse anvender et nyt og mere avanceret mål for de administrative udgifter i landets kommuner end det hidtil anvendte og bidrager ydermere med en beregning af det administrative udgiftsbehov. Dette udgiftsbehov tager hånd om variationer i kommunernes geografiske, demografiske og socioøkonomiske forhold.
Resultatet af også denne analyse er bekymrende for Skanderborg Kommune. Ud af samtlige kommuner i Region Midtjylland er det kun den åbenlyst plagede Struer Kommune, der klarer det værre end Skanderborg Kommune, når man betragter forholdet mellem de faktiske administrative udgifter og det beregnede udgiftsbehov i en given kommune.  
Det tjener borgmester Jørgen Gaarde (S) til ære, at han, efter eget udsagn, tager den af Venstre rejste kritik alvorligt. Imidlertid undrer det, når nu så mange forskellige indikatorer peger i én retning, at borgmesteren ikke umiddelbart vil anerkende forbedringspotentialet.
I stedet skal Økonomiudvalget, hvor seks ud af ni medlemmer støtter borgmesteren, tage stilling til kritikken på et uvist tidspunkt i år 2017. Denne syltning må dog frarådes, for ikke mindst i valgår er faren ved at sætte ulve til at vogte får velkendt. En hurtig afklaring og reaktion på forbedringspotentialet synes i stedet at være oplagt.
KORAs analyse viser, at gabet mellem de faktiske administrative udgifter og det beregnede udgiftsbehov i Skanderborg Kommune var næsten 17 mio. kr. sidste år. Kommunalforvaltningen påpegede i sommeren 2016 et endnu uudnyttet forbedringspotentiale. Advarselslamperne i KL’s rapporter har længe blinket. Lad os nu hurtigst muligt få diskuteret problematikken, hr. borgmester. 

Publiceret 12 December 2016 13:00