Debat:

Synlig læring i Skanderborg

Af Niels Jakob Pasgaard, lektor, cand.pæd. i filosofi, Niels Bohrs Alle 7, 8464 Galten

Det socialdemokratiske byrådsmedlem Søren Nielsen svarer 28.11 på den kritik af Skanderborg Kommunes satsning på Synlig Læring, som Thomas Cordtz tidligere har fremsat i avisen. I sit svar lægger Nielsen ord i munden på Cordtz, bl.a. ved at hævde at Cordtz skulle mene, at Synlig Læring er noget af det værste man kan udsætte børn, lærere og pædagoger for. Det har Cordtz ikke skrevet, men det burde han efter min mening have skrevet.
 
Hattie's forskning, som han lægger til grund for sit Visible Learning Plus koncept, er for det første metodisk problematisk. Det er påvist gentagne gange, at den form for statistiske generaliseringer som Hattie anvender, ikke holder til et kritisk eftersyn. Det er dog ikke det største problem.
 
Det største problem er derimod, at Hattie's koncept er funderet i en forståelse af undervisning og pædagogik, der intet har med danske eller europæiske pædagogiske traditioner at gøre. I stedet knytter konceptet sig til en åndsfattig behavioristisk inspireret pædagogik, der udelukkende fokuserer på at øge undervisningens outcome i form af synligt læringsudbytte.
 
En sådan forståelse er i direkte modstrid med folkeskolens formål, som bl.a. vægter demokratisk dannelse, virkelyst, fantasi og fordybelse – grundlæggende elementer i den danske skole- og børnehavetradition, som hverken kan måles i synligt outcome eller sættes på effekt-formel.
Allerede i 1916 skrev den anerkendte amerikanske filosof John Dewey, at én af skolens vigtigste opgaver er at opøve elevernes 'mentale integritet', forstået som evnen til at arbejde målrettet med at fordybe sig i et indhold.
 
I Skanderborg kommune tror man desværre at eleverne arbejder målrettet, når man konstant minder dem om deres læringsmål. Det gør de ikke. Tværtimod. Én af Dewey's pointer var, at forstyrrelser af elevernes fordybelse i stoffet er ødelæggende for udviklingen af deres mentale integritet. Den konstante påmindelse om læringsmålene, som står centralt i Visible Learning konceptet, er en sådan ødelæggende forstyrrelse af elevernes mulighed for at fordybe sig.
 
En anden af Dewey's pointer var, at et barn, der gøres bevidst om at det lærer, netop ikke lærer. Læring sker derimod altid bag om ryggen på eleven, når han nysgerrigt og motiveret fordyber sig i indholdet og glemmer sig selv.
 
I Skanderborg Kommune har man betalt svimlende 19.000.000,- kr. for at instruere lærerne i at anvende et koncept, hvis metoder er systematiske overgreb på børnenes mentale integritet. Man har betalt 19.000.000 for at implementere et koncept, som er skyld i at eleverne ikke lærer noget – ud over det indholdstomme at ”lære at lære”. Og nu fortsætter udskrivningen af skattekroner så på dagtilbudsområdet, hvor selv de helt små børn skal tvinges til kontinuerligt at give sig selv og hinanden feedback.
 
Det er dybt bekymrende at Nielsen blot affejer kritikken med henvisning til 'evidens' og erfaringer fra andre lande. Evidensen for Hattie's koncept er som nævnt tynd og metodisk problematisk. Det er mangel på rettidig omhu at investere så store summer i et så problematisk koncept. Hvor mange ekstra lærere eller pædagoger kunne vores børn ikke have fået for de penge?
 
Når Søren Nielsen dertil skriver, at konceptet ”vel også virker i Danmark, når det har vist sig at virke i andre lande”, vidner det om en total mangel på kendskab til dansk skoletradition, og om en total mangel på forståelse for de oversættelsesproblemer der, gentagne gange, er dokumenteret i forhold til såkaldt evidensbaserede koncepter inden for den pædagogiske verden.
 
Jeg håber de mange forældre i Skanderborg Kommune på et tidspunkt vil tage børnenes parti, og tvinge politikerne til at lytte til kritikken af Visible Learning Plus. Vi kunne bruge vores penge bedre.
 
 

Publiceret 02 December 2016 13:00