DEBAT:

Konservativ byrådskandidat skaber unødig frygt hos boligejerne

Af Peder Porse (byrådsmedlem for Venstre) og Anders Rosenstand Laugesen (bestyrelsesmedlem i Venstre, Skanderborg Kommune)

Den konservative byrådskandidat, Thomas Cordtz, forsøger at skabe en helt unødvendig og ubegrundet frygt hos boligejerne, når han i medierne fremstiller det som om, at Venstre i gennemsnit vil beskatte lokale boligejere med 9400 kr. yderligere i 2021 og frem.
Det er blevet en konservativ tvangstanke, at partiet er de eneste, der vil holde ro på boligbeskatningen. Ingen, der har fulgt dansk politik bare en smule, tror heldigvis på det.
Det nævnte beløb på 9400 kr. er faktisk det, husejerne i Skanderborg Kommune i gennemsnit sparer i ejendomsværdiskat i 2016, fordi den daværende Venstreledede regering indførte skattestoppet i 2002.
Regeringen står nu med en udfordring. Samtidig med at der arbejdes hårdt på at forbedre de offentlige ejendomsvurderinger og dermed skabe et mere retfærdigt beskatningsgrundlag, skal der vedtages en ny lovgivning, der på samme tid sikrer det offentliges indtægter og en rimelig fordeling af boligbeskatningen.
I den forbindelse skal ejendomsværdiskatten naturligvis ses i sammenhæng med den grundskyld, der lige nu giver ca. en kvart milliard kr. i Skanderborgs kommunekasse.
Fornuftigvis afventer regeringen dette nye vurderingssystem, inden den fremlægger en ny beskatningsmodel.
De konservative derimod har allerede inden fremlæggelsen af regeringens tanker anbefalet, at man helt afskaffer ejendomsværdiskat, grundskyld - tilsammen godt 40 milliarder kr. - og ikke mindst rentefradraget.
Den lavere indtægt fra grundskylden, der følger af de konservatives idéer, indebærer selvsagt en tilsvarende lavere kommunal service. Der kom dog ikke noget konservativt forslag herom i forbindelse med 2017-budgetforhandlingerne.
De konservative vil så i stedet beskatte fortjenesten ved salg af fast ejendom.
Da det må antages, at ideens konservative bagmænd ikke blot vil beskatte forskellen på købs- og salgspris, men i det mindste fritage udgifter til forbedring af boligen for beskatning, må man samtidig forvente, at de konservative vil forklare: 1. Hvorledes man enkelt og uden usikre skøn skelner mellem vedligehold og forbedring. 2. Hvordan man i praksis værdisætter husejernes eget arbejde i forbindelse med forbedringer. For det er jo på den måde, rigtig mange forbedringer og udvidelser gennemføres.
Hertil kommer, at de godt 40 milliarder, som bolig- og ejendomsbeskatningen indbringer i Danmark hvert år, er en meget stabil indtægt i budgettet. I Skanderborg Kommune er det 7% af budgettet.  
Fortjenesterne ved salg af fast ejendom er meget konjunkturfølsomme og vil dermed være en meget usikker post i ethvert kommunalt budget - også Skanderborgs.
I Venstre mener vi ikke, at man skal afvise de prisdæmpende og –stabiliserende effekter af beskatningen af fast ejendom. Det tror vi heller ikke, de konservative gør inderst inde.

Publiceret 22 September 2016 13:00