DEBAT:

Venstres talmagi

Af Lars Vodsgaard, byrådskandidat for Socialdemokraterne, Egholmsvej 9, Skanderborg

Der findes tre slags løgne: almindelige løgne, forbandende løgne og statistik. Venstres Alexander Aagaard har derfor været inde og finde den metode til at vise virkeligheden, som viser det, han politisk ønsker – at Venstre "bevidst har prioriteret skoler, børnepasning og ældre". Ja, Venstre og konservative og DF har sandelig prioriteret disse områder - meget lavt! Alexander Aagaards tal er opgjort pr. borger i kommunen, men det siger jo mindre end ingenting om, hvordan man har prioriteret børnene og de ældre – det ser man derimod i samme nøgletal over tid – og med udgiften opgjort pr. barn, pr. elev eller pr. ældre: Pasningsudgifter 0 – 10 år: 2008: 39.022; 2009: 38.668; Hele landet: 40.737. Undervisningsudgifter pr. elev. 2008: 61.194; 2009: 62.408; Hele landet: 66.156. Ældreudgift pr. 65+ årige: 2008: 48.773; 2009: 48.017; Hele landet: 48.353. Med Alexander Aagaards bekendelse, er der altså tale om at Venstre bevidst nedprioriterer kommunens kerneområder. Og så kan man jo så tænke til hvordan Venstres politik ser ud, når tallene for 2010 kommer efter et budget med yderligere besparelser. Socialdemokratiet har indgået budgetforlig hvert af årene, og påtager os selvfølgelig dermed et medansvar for beslutningerne. Men modsat Venstre, er det ikke en bevidst prioritering at skære på børn, skole og ældre, men derimod er det sket af nød. Ved hver eneste budgetforhandling har borgmesteren, helt naturligt og legitimt, haft sit flertal med konservative og DF på plads, til at gennemføre endnu større besparelser på børn, skoler og ældre. Vi har i den situation valgt at kæmpe imod de værste af besparelserne, også selvom det ville være nemmere, ikke mindst i et valgår, at lade flertallet foretage de upopulære beslutninger. Men det ville i sidste ende blive de mest udsatte og sårbare, børn såvel som ældre, der ville have betalt prisen i form af endnu flere forringelser. Ved sidste budgetaftale fik Socialdemokraterne således i tæt samarbejde med de radikale fjernet besparelser på børn, skole og ældreområdet for ca. 12 mio. kr., som borgmesteren havde konservatives og DF's opbakning til. Men selvfølgelig havde prioriteringerne af børn, skoler og ældre været væsentligt anderledes og højere, hvis vi havde flertallet.

Publiceret 11 November 2009 15:00