DEBAT:

Venstre har tabt stafetten

Af Jens H. Johnsen, Rosenparken 4, Galten

Venstre i Skanderborg kommune vil beholde stafetten og påstår nu i valgannoncer, at " Skanderborg Kommune er robust". Det er kun kort tid siden, at "mankoen" i budget 2010 blev opgjort til ca. 180 mio. kr. svarende til ca. 3.200 kr. for hver eneste borger i kommunen, stor som lille.
Den samme mangel på realisme har kendetegnet den forløbne valgperiode. Den nuværende V-borgmester Jens Grønlund sekunderet af K og O har handlet alt for sent på de voldsomme økonomiske problemer som har tårnet sig op i de senere år. Nu forsøger borgmesteren så i sidste øjeblik inden valget at bortforklare problemerne med følgerne af finanskrisen og de deraf manglende indtægter, men de udgør alene en del af forklaringen på ubalancerne. Budgetlægningen og -styringen har været meget dårlig igennem hele 4-års perioden, hvor budgetterne gang på gang er overskredet, fordi budgetgrundlaget og budgetforudsætningerne har været mangelfulde og urealistiske, hvilket er den siddende V-borgmesters hovedansvar.
Kommunens aktivitetsniveau har simpelthen ikke været finansieret i tilstrækkeligt omfang ,og det har borgmesteren og de borgerlige partier ikke villet erkende i tide. Alternativet til de nyligt vedtagne skattestigninger havde været endnu større besparelser på velfærden og servicen, som selv Venstre ikke har turdet tage ansvar for. For budget 2009 er foreløbig sket overskridelser på langt over 100 mio. kr. og snart kan man se bunden i kassen og der er en reel risiko for, at kommunen kan blive sat under administration, hvis den skæve udvikling fortsætter.
Da man fra V-borgmesterens side har handlet alt for sent på problemerne bliver man nu "fanget" af regeringens sanktionspolitik, og i Venstres valgannoncer forbigår man i tavshed, at kommunens borgere nu står til en "bøde" fra regeringen på ca. 35 mio. kr. i 2010, hhv. ca. 23 mio. kr. i 2011. Penge som borgerne i Skanderborg kommune overhovedet ikke får gavn af, men ryger i den slunkne statskasse, selv om borgerne i Skanderborg kommune nu må betale en højere skat og der foretages beskæringer på alle kommunens driftsområder.
Der er brug for nye koste og borgerne i Skanderborg Kommune har ikke råd til en ny omgang uansvarlig og urealistisk borgerlig V, K og O ledelse hverken på landsplan eller på lokalt plan. Så Venstre har tabt stafetten og som bekendt er man herefter diskvalificeret til at fortsætte løbet.

Publiceret 11 November 2009 21:31